Rabies *

Allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom

 

Sjukdomsinformation från Folkhälsomyndigheten

Viktigt med snabb rapport till smittskyddsläkaren

Varje läkare är skyldig att omedelbart per telefon rapportera till smittskyddsläkaren. Kontaktuppgifter hittar du på vår sida Kontakt och beredskap. Det går alltid att nå jourhavande smittskyddsläkare via sjukhusens telefonväxlar.

Rabies smittskyddsblad - läkarinformation

Statistik 

Statistik från Folkhälsomyndigheten

Publikationer

Rekommendationer om förebyggande åtgärder mot rabies - Folkhälsomyndigheten