Mässling *

Anmälnings- och smittspårningspliktig sjukdom

Smittskyddsblad Mässling läkarinformation

Smittskyddsblad Mässling patientinformation

Folkhälsomyndighetens sjukdomsinformation 

Översättningar

De flesta smittskyddsblad till patienter är översatta till andra språk och finns på Smittskyddsläkarföreningens webbsida. Översättningarna ligger tillsammans med den svenska patientinformationen under respektive sjukdom.
https://slf.se/smittskyddslakarforeningen/smittskyddsblad/ 

Handläggning och diagnos

Mässling - utbrottshantering och smittspårning (styrande dokument

Mässling - akutbedömning och klinisk bild 

Nationella rekommendationer för användning av immunglobuliner som postexpositionsprofylax till exponerade personer utan immunitet mot mässling

Informationsblad till vårdnadshavare 

Mässling - informationsblad till vårdnadshavare på svenska 

Mässling - informationsblad till vårdnadshavare på arabiska 

Mässling - informationsblad till vårdnadshavare på somaliska 

Frågor och svar om mässling

Frågor och svar om mässling, påssjuka och röda hund från Folkhälsomyndigheten 

Statistik

Statistik från Folkhälsomyndigheten

Artikel i VGRfokus om vaccinering av små barn inför utlandsresor 

Skydda barnen mot mässling - artikel i VGRfokus    2024-03-22


Under 2024 har fyra fall av mässling skett i Västra Götaland.

2024-04-09 Ett nytt fall av mässling i Göteborg  
Ett tredje fall av mässling har konstaterats i Göteborg. Smittspårning pågår och berörda personer informeras. Det finns samband med ett av de tidigare fallen. Vid smittspårning kring dessa fall blev personen kontaktad och informerades om risken att insjukna i mässling.

2024-04-04 Nytt fall av mässling i Göteborg 
Ytterligare ett fall av mässling konstaterades den 3 april i Göteborg. En ovaccinerad vuxen person har insjuknat efter att ha smittats under utlandsresa. Händelsen har ingen känd koppling till det föregående mässlingsfallet i Göteborg. Smittspårning av möjliga kontakter pågår.

2024-03-27 Ett fall av mässling i Göteborg    

2024-01-09 Ett fall av mässling i Göteborg

Olika bildstöd kring mässling och mässlingsvaccination. De finns tillgängliga på 12 språk.

Länk till bildstöd om mässling och vaccination 
Bildstöden kan användas som stöd i samtal med personer som inte pratar svenska eller av andra orsaker har en begränsad möjlighet att förstå talat språk. Materialet är producerat av KomHit - kommunikationsstöd i vårdsituationer. 


Informationsmaterial om mässling

Entréskyltar

Entréskylt för vårdcentraler, jourcentraler och övriga mottagningar, som besöks av akut sjuka, att sätta upp på ytterdörren. Skyltarna är gjorda av Vårdhygien, SU. 

Länk till beställningssida för entréskyltar