Kikhosta *

Anmälnings- och smittspårningspliktig sjukdom

Smittskyddsblad Kikhosta läkarinformation

Smittskyddsblad Kikhosta patientinformation

Sjukdomsinformation från Folkhälsomyndigheten

Översättningar

De flesta smittskyddsblad till patienter är översatta till andra språk och finns på Smittskyddsläkarföreningens webbsida. Översättningarna ligger tillsammans med den svenska patientinformationen under respektive sjukdom.

Smittskyddsblad översättningar till andra språk - Smittskyddsläkarföreningen (slf.se)

Information om vaccinationer

Regional vaccinationssamordning - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

Folkhälsomyndighetens information om spädbarn och kikhosta

Rekommendationer för att förebygga kikhosta hos spädbarn 

Statistik

Statistik från Folkhälsomyndigheten