Hepatit C *

Allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom

Hepatit C smittskyddsblad - läkarinformation 

Hepatit C smittskyddsblad - patientinformation

Sjukdomsinformation från Folkhälsomyndigheten

Statistik

Statistik från Folkhälsomyndigheten 

Informationsmaterial

Broschyr Hiv och hepatit - information till dig som injicerar droger 

Översättningar till annat språk

Sveriges smittskyddsenheter har ett samarbete där Smittskydd Stockholm översätter smittskyddsblad för patient till annat språk. För översättningar, välj först det svenska smittskyddsbladet och sen hittar du längst upp till höger vilka språk som det är översatt till. 
Översättningar till annat språk 

PM/anvisningar

Blodburen smitta bland barn och ungdomar (Riktlinjer för förskola och skola i Västra Götaland) 

STI-provtagningsmall och frågor till provtagningsmall (uppdaterad 2022-11-03)
På samma sida finns översättningar till flera språk.