Covid-19

Smittskyddsanmälan i SmiNet

Klinisk anmälan av covid-19-fall

Klinisk anmälan ska endast göras på fall som påvisas med antigentest och som inte kan anmälas av laboratoriet. Kravet på laboratorieanmälan kvarstår precis som förut. 

Covid-19 smittskyddsblad - läkarinformation 2023-11-06