Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

2. Uppdraget

Svar på vanliga frågor utifrån kapitel 2 med avsnitt i Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral.

Tillbaka till Frågor och svar Vårdval Vårdcentral

A.   Läkarmedverkan – rådgivning till personal eller patientansvar?

Ansvaret läkarmedverkan på kommunal boendeenhet omfattar både medicinskt rådgivningsansvar (rådgivning till personal) och rutiner för kontinuerlig läkarmedverkan.
Vårdcentralen har dessutom patientansvar för de personer som väljer att lista sig där. Vid inflyttning erbjuds alla att lista sig på vårdcentralen som har ansvar för läkarmedverkan.
Detta gäller på såväl boenden för äldre (SÄBO) som på boenden med särskild service för funktionsnedsatta (enligt LSS eller SOL).

B.   Medicinskt rådgivningsansvar till personal eller patientansvar – hur särskiljs ansvaret? Personal vänder sig till den vårdcentral där patienten är listad. 

Tanken inför 2022 är att en vårdcentral ska ha helhetsansvaret för de olika boendena i så hög utsträckning som möjligt med respekt för individens fria val.  Se svar A.

C.   Besök av läkare på LSS-boende – regelbundet eller vid behov?

Planerad läkarmedverkan på plats ska ske regelbundet på ett boende för särskild service, men vi har inte sagt veckovis utan kontinuerligt. Endast akuta besök räcker inte.

D.   Läkarmedverkan i privata boende, som inte har avtal med kommunen?

Vårdcentralens ansvar gäller patienter som fått biståndsbedömd kommunal hälso- och sjukvård.

E.   Särskild ersättning för ansvar för privata boenden som har avtal med kommunen.  

Ersättningen är samma för kommunala boenden och för privata boenden som har avtal med kommunen.

F.  Hur ska en ny vårdcentral som vill ha ansvar för ett boende agera?

Närområdesplanen ska justeras eller göras om när en ny VC tillkommer. Det är den lokala dialogen i närområdet som överenskommelse om ansvarsfördelning görs. Närhetsprincipen gäller om enheterna inte kommer överens.

A.  Antalet patienter i hemsjukvård i ordinärt boende varierar kraftigt – går det att rapportera månadsvis än årsvis?

Vi är medvetna om att antal patienter i kommunal hemsjukvård kan ändras fort och många gånger under ett år. Det blir därför en årlig ögonblicksbild som rapporteras i samband med närområdesplanen en gång per år. Vid mycket stora skillnader kan antalet justeras under året genom kontakt med koncernkontoret.

B.  Platser inom hemsjukvården i ordinärt boende – hur får vårdcentralen reda på antalet?

Vårdcentralen behöver ha en dialog med kommunen, som behöver ange antal platser i sina olika hemsjukvårdsverksamheter. Läs även svar A.

C.  Listade inom kommunal hemsjukvård i ordinärt boende, ska vårdcentralen rapportera listade personer med hemsjukvård utanför det egna närområdet?

Nej. Rapportera antal platser i respektive verksamhet – inte antal listade personer i olika verksamheter.

A.  Gränssnittet mellan behandlingsansvar på korttidsboende och patientansvar enligt listning är otydligt. Frågor uppstår om exempelvis ansvar för att utfärda intyg och förnya läkemedel.

I Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral 2022-2023 är intentionen tydlig att visa vad som ingår och inte ingår i behandlingsansvaret på korttidsboende. Ett tillägg har gjorts: ”Vid förskrivning av hjälpmedel och läkemedelsnära produkter ansvarar den vårdcentral där patienten är listad för detta, även under vistelse på korttidsboende.”

Om inte hänvisning till det som står i Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral är till stöd så måste fortfarande avvikelse rapporteras.

Ytterligare gränssnittsdokument bedöms inte som görligt att ta fram.

Senast uppdaterad: 2021-12-09 18:35