Könsstympningspass

Könsstympningspass är ett kommunikationsverktyg i arbetet med att förhindra kvinnlig könsstympning.


Gäller för BVC-enheterna.

Beställning går även att göra från Länsstyrelsen i Västra Götaland. Om ni inte hittar rätt vet kanske vår kontaktperson på Länsstyrelsen i Västra Götaland vem ni kan kontakta. anders.o.sandberg@lansstyrelsen.se

Finns på följande språk:
Albanska
Amhariska
Arabiska
Dari
Engelska
Franska
Pashto
Somaliska
Spanska
Svenska
Swahili (kiswahili)
Tigrinja
Tyska