PALS konferens 2019

På VGR Campus Nya Varvet genomfördes Västra Götalandsregionens första PALS-konferens med ca 160 deltagare. Inbjudna var de PALS-instruktörer och PALS-team som finns ute på skolorna. Idag implementeras PALS på 32 skolor i Västra Götalandsregionen och dessa skolor finns i Marks kommun, Ale kommun, Ulricehamns kommun och i Göteborgs Stad.

Konferensen syftade i första hand till erfarenhetsutbyte om det konkreta och systematiska PALS-arbete som görs ute på skolorna. Seminarierna handlade bla om hur man tränar elever i sociala färdigheter, rollen som skolledare i PALS-arbetet, olika sätt att ge positiv uppmuntran och feedback på och hur man kan engagera föräldrar på ett bra sätt i skolan. Deltagarna delades också upp i grupper för att tillsammans diskutera ett antal frågor.

En kväll som förhoppningsvis skapade nya kontakter och engagemang för det fortsatta arbetet med PALS!