Elisabeth Tullhage
Områdeschef
Mobil: 076-138 04 23
E-post: elisabeth.tullhage@vgregion.se

Karin Colliander
Psykolog spec funkt, verksamhetsutvecklare
Mobil: 070-485 29 51
E-post: karin.colliander@vgregion.se

Fanny Holmqvist
Enhetschef Fyrbodal
Mobil: 070-316 66 75
E-post: fanny.holmqvist@vgregion.se

Övriga kontaktuppgifter Fyrbodal: personal

Cathrine Persson
Enhetschef Göteborg
Mobil: 072-200 63 51
E-post: catrin.persson@vgregion.se

Övriga kontaktuppgifter Göteborg: personal

Pernilla Leion
Enhetschef Skaraborg
Mobil: 070-082 24 99
E-post: pernilla.leion@vgregion.se

Övriga kontaktuppgifter Skaraborg: personal

Tove Mauritzson
Enhetschef Södra Bohuslän
Mobil: 073-597 75 16
E-post: tove.mauritzson@vgregion.se

Övriga kontaktuppgifter Södra Bohuslän: personal

Helena Orte Mörtsell
Enhetschef Södra Älvsborg
Mobil: 072 - 209 83 14
Kontor: 010 - 435 95 07
E-post: helena.mortsell@vgregion.se

Övriga kontaktuppgifter Södra Älvsborg: personal