Ny nationell webbplats för Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

1 juni lanserades den nya webbplatsen för det nationella arbetet med kunskapsstyrning. Plattformen är tänkt att fungera som en yta där nationella programområden, nationella arbetsgrupper och nationella samverkansgrupper kan berätta om sitt arbete.

www.kunskapsstyrningvard.se