Uppdrag och roll

Främjare av kultur behöver berätta om möjligheter. För att du själv inte ska gå vilse, och för att ha en solid grund för din mission, är det klokt att emellanåt fundera över din roll och ditt uppdrag. Här finns stöd för att göra det.

På en ljuslila bakgrund står det med svarta bokstäver "Armlängds avstånd"

Armlängds avstånd

Armlängds avstånd beskriver en princip om att kulturens innehåll ska vara fri från politisk styrning. Här hittar du bra underlag och resonemang om principen.

På en ljuslila bakgrund står det med svarta bokstäver "Att vara gränsgångare"

Att vara gränsgångare

Som representant för kulturen behöver du ofta axla en så kallad ”gränsgångarroll”. Det innebär att kunna överbrygga förvaltningsgränser - inte minst om man väljer att se kultur som en del av den kvalitativa välfärden. Här hittar du fördjupningsmaterial, stöd och tips.

Reflektionsfrågor

Resonera med dig själv utifrån de här frågorna: 

  • Vad är mitt uppdrag? 
  • Hur långt sträcker sig mitt uppdrag?  
  • Kan jag vara en gränsgångare? 
  • Vad är mitt nästa steg? 
  • Hur fri är jag? 
  • Vilken är min personliga mission? 
  • Hur stort är ditt mandat? 

Vill du bolla tankar och funderingar kring din roll och ditt uppdrag är du hjärtligt välkommen att kontakta oss! Kontaktuppgifter hittar du längst ner denna sida. 


En del av Kultursäkringen

Denna sida är en del av Kultursäkringen, ett självhjälpspaket för dig som ansvarar för kulturen i kommunen. Klicka här för att komma till Kultursäkringens startsida.