Dans

Vår kunskap inom dansområdet bidrar till ett aktivt och inkluderande kulturliv. Tillsammans med andra stärker vi dansens roll i samhället. Vi utvecklar förutsättningar för att skapa och uppleva dans i hela Västra Götaland.

Danskonsulenterna på Kulturförvaltningen inspirerar, ger råd och konkreta verktyg till exempel om hur man kan arbeta med dans i skolan. De jobbar också med att stärka dig som arrangerar dansevenemang, de jobbar med folkhälsa och med internationella utbyten.

Aktuella utlysningar
Våra aktuella utlysningar för stöd, stipendier, residens med mera hittar du under fliken "Stöd och stipendier".

Aktuella fortbildningar och evenemang
Våra aktuella fortbildningar och evenemang hittar du här...

Kommunkoreograf – ettårigt dansresidens i kommunen

Att ha egna kommunkoreografer är en unik möjlighet för invånarna i en kommun att möta danskonst, på oväntade platser och i nya sammanhang. Det ger även en grupp danskonstnärer utmaningen att under ett ettårigt dansresidens sprida och förmedla dansupplevelser som varar länge.

Skapa Dans Väst

Skapa Dans är en årlig nationell koreografitävling för unga mellan 14 och 22 år där alla dansstilar är välkomna. Tävlingen består av regionala delfinaler där den vinnande koreografin går vidare till riksfinalen i Stockholm. Den regionala delfinalen i Västra Götaland går under namnet Skapa Dans Väst och arrangeras av Regionteater Väst och Kulturförvaltningen.

En grupp dansande kvinnor i rosa, skimrande caper, på ett scengolv.

Communitydans

Communitydans är en metod för att erbjuda icke-dansare en möjlighet att uttrycka sig med dans. Arbetet leds av en danskonstnär. Här får du veta mer om metoden, vi presenterar pågående och tidigare communitydansprojekt – och vårt nätverk för communitydans.

En grön kartbild över Västra Götaland, där Vänersborg, Uddevalla, Vara och Borås finns utmärkta med röda prickar.

Danslyftet – en regional satsning på dans

Under kulturplanperioden 2016–2019 beslutade kulturnämnden om en satsning för att regionalisera och tillgängliggöra danskonsten på scener utanför Göteborg – Danslyftet. Under 2020–2023 är området fortsatt prioriterat i kulturstrategin och inför 2020 togs beslut om att fortsätta satsa på utvecklingen av dans. Här kan du läsa mer om Danslyftet.

En grupp barn som dansar i ett rum.

Dans i skolan

Kulturförvaltningen tar fram metoder och lärarhandledningar för dig som arbetar i skolan och vill jobba med dans och rörelse. Här kan du också läsa mer om våra danspedagogturnéer och vårt dansspel Stegvis.

Kulturkatalogen Väst

I Kulturkatalogen Väst finns ett brett utbud av professionell scenkonst, workshops, projekt, skolbiofilmer och besöksmål. Allt är riktat till barn och unga, allt är kvalitetssäkrat och allt omfattas av det regionala arrangörsstödet.

En rad röda stolar på en scen med belysning underifrån.

Dansresidens

Ett residens erbjuder danskonstnären fördjupat arbete på en plats som inte är på hemmaplan. Det ger tid för fokuserat arbete, reflektion, undersökande och utvecklande av det egna konstnärliga uttrycket. Endast fantasin sätter gränser för hur ett dansresidens kan genomföras. De kan se olika ut beroende på förutsättningar och behov. Vi arrangerar och stöttar en rad olika residens.

Kulturliv för alla

Vill du arbeta för att kultur ska nå och angå alla oavsett förutsättningar? Vi erbjuder stöd till kommuner, arrangörer, konstnärer och andra för ett kulturliv där alla har möjlighet att ta del av, och utöva, kultur. Du kan till exempel få coachning och stöd i hur du tänker runt tillgänglighet och jämställdhet. Kontakta oss!

En mängd broschyrer som ligger i en hög.

Publikationer från dansområdet

Här hittar du handledning för assistenter i danssammanhang, material för dans i skolan, guide för att tolka scenens bilder och tecken, handbok för kulturprojekt, inspirationsguide om integrerad dans – och mycket annat. Du kan ladda ner materialet digitalt eller kontakta danskonsulenterna för att få ett tryckt exemplar.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Kulturförvaltningen skickar ut nyhetsbrev inom flera olika områden. Här får du en överblick över alla nyhetsbreven och kan bocka för vilka du vill prenumerera på. Trevlig läsning!

Jennie Wilhelmsson Hedeborg

Enhetschef

Telefonnummer

Anna Bäckvall

Konsulent

Telefonnummer

Tina Andersson

Konsulent dans

Telefonnummer