Samhällsutveckling

Vi erbjuder verktyg, kunskap och processtöd till regionala och lokala initiativ där kultur, natur- och kulturarvet är en resurs för en hållbar samhällsutveckling och demokrati.

Kulturens kraft kan aldrig underskattas och bidrar på många olika sätt i samhällsutvecklingen. Kulturens betydelse för en orts attraktionskraft och identitet, för människors hälsa och välbefinnande och för en socialt hållbar utveckling finns väl dokumenterad.

På en mörklila bakgrund står det med svarta bokstäver "Kultursäkringen"

Kultursäkringen

Kultursäkringen är ett paket med användbara argument, inspiration och konkreta tips för dig som ansvarar för kulturen i kommunen. Kultursäkringen kan till exempel användas inför dialoger med andra verksamheter.

Medie- och informationskunnighet (MIK)

Vi arbetar med medie- och informationskunnighet (MIK) på flera olika fronter då det är en viktig nyckel för att navigera i vår samtid – nu mer än någonsin.

Kulturliv för alla

Vill du arbeta för att kultur ska nå och angå alla oavsett förutsättningar? Vi erbjuder stöd till kommuner, arrangörer, konstnärer och andra för ett kulturliv där alla har möjlighet att ta del av, och utöva, kultur. Du kan till exempel få coachning och stöd i hur du tänker runt tillgänglighet och jämställdhet. Kontakta oss!

Fortbildning och evenemang

Hos oss finns ett stort och varierat utbud av fortbildning och kompetensutveckling. Här hittar du bland annat seminarier, frukostträffar, inspirationsdagar, kurser och konferenser.

Två personer i ett äldre bibliotek tittar i en stor bok

Kulturmiljö

Kulturmiljön är en viktig del av länets infrastruktur - den bidrar till en god livsmiljö och skapar identitet. Kulturförvaltningen arbetar på olika sätt med natur- och kulturmiljön som resurs i samhällsplaneringen.