Konferenser och arrangemang

Här hittar du de konferenser, event och arrangemang inom natur- och kulturarv som Kulturförvaltningen är en del av.

Digikult

Digikult är en nationell konferens om tillgänglighet, delaktighet och utveckling för digitalt kulturarv i praktiken.

Byggnadsvårdens konvent

Byggnadsvårdens konvent är en nationell konferens om byggnadsvård. Den äger rum vartannat år i september i Mariestad.

Kulturarvsakademin, siluetter av olika människor i olika färger går över en bro, illustration

Kulturarvsakademin

Kulturarvsakademin (Heritage Academy) är ett samarbetsprojekt mellan olika kultur – och minnesinstitutioner, Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen. Syftet är att akademin ska fungera som en mötesplats där teori och praktik kan samverka och där akademin kan stödja kunskapsutvecklingen inom universiteten och kulturinstitutionerna. Den huvudsakliga verksamheten består av seminarier, konferenser och fortbildning.