Ta fram en barnkulturplan

Att ta del av kultur och att själv få möjlighet att skapa är en rättighet som står i Barnkonventionen. Barnkonventionen antogs som lag i Sverige 2020 och det är vuxnas skyldighet att se till att barn får sina rättigheter tillgodosedda.

En Barnkulturplan, eller vilket namn din kommun väljer att kalla den, är ett viktigt steg på vägen för att ge barnen det de har rätt till. Samtidigt får vi möjlighet att planera långsiktigt hur vi vill att kultur för barn och ungdomar i den egna kommunen ska fungera, hur vi ska samarbeta och hur kulturen ska utvecklas.

För att en kommun i Västra Götalandsregionen ska kunna ta del av regionalt arrangörsstöd finns det ett krav på en aktuell barn- och ungdomskulturplan. Har din kommun en övergripande kulturplan som särskilt beskriver arbetet med barn och unga, kanske i ett eget kapitel, kan det vara tillräckligt för att kunna använda stödet. Behöver du som kommunanställd en samtalspartner i dessa frågor, finns vi, konsulenter för barn- och ungdomskultur till för dig.

Kontakta gärna oss om du och din kommun står i begrepp att ta fram en Barnkulturplan, eller om du har andra frågor som rör barn-och ungdomskultur.

Vi fungerar gärna som bollplank och stöd i ert arbete med barnkulturplanen men tar inte på oss uppdraget att skriva.

Vi erbjuder bland annat:

  • Process- och planeringsstöd: Hur kan arbetet med planen läggas upp? Vilka behov finns i just din kommun? Vilken tidsplan är rimlig?
  • Stöd för workshops, möten och inspirationsdagar: Ska ni arrangera interna eller externa möten under arbetet med planen? Vi kan hjälpa till med råd om upplägg och innehåll och också medverka i möten som facilatorer, dvs att leda processen.
  • Att läsa och kommentera utkast: Vi läser och kommenterar gärna planer och ger tips på vägen i det fortsatta skrivandet.

 

En tonåring läser en bok med ryggen mot kameran

Hur har andra gjort?

Att inspireras och slippa uppfinna alla hjul själv är bra. Här har vi samlat exempel på kommunala barnkulturplaner.

Liten pojke lägger händer mot konstverk

Kulturgaranti, hjälp eller stjälp?

Många kommuner gör, förutom en övergripande barnkulturplan, också en garanti för hur barn och unga ska få möta, ta del av och själva utöva kultur. Läs här om olika perspektiv samt för- och nackdelar.

Hur tillgänglig är din plan?

Målet är att skapa förutsättningar för att personer med funktionsnedsättning ska kunna nyttja sin demokratiska rättighet att delta i och utöva kultur. En tillgänglig plan ska leda till förbättrad tillgänglighet i verksamhet, lokaler och i organisationen.

Det regionala arrangörsstödet

Varje år avsätter Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen pengar till det regionala arrangörsstödet. Pengarna är till för Västra Götalands 49 kommuner och syftar till att stärka arbetet med kultur för barn och unga.