För skola & förskola

Genom program och lektioner på våra museer, turnerande utställningar, lägerskola och digitala erbjudanden berättar vi om natur- och kulturarv för barn och unga i hela Västra Götaland.

Vi vänder oss till förskolan, grundskolans alla årskurser, särskola, gymnasiet, gymnasiesärskola samt folkhögskolor och SFI.

Vår pedagogiska verksamhet är grundad i aktuell forskning och kunskap inom många olika ämnesområden. Verksamheten är kopplad till läroplanerna och anpassas alltid efter barnens ålder eller särskilda behov.

Detaljerat utbud och kontaktuppgifter för bokning finns under respektive verksamhetsområdes sida.

Göteborgs naturhistoriska museum

Här kan ni lära er om allt från vilda djur i Sverige till evolution och klimateffekter. Vi utformar lektionerna efter skolans läroplaner och använder föremål som eleverna får se och känna på. Lektionerna hålls av erfarna pedagoger som har en lärarutbildning i biologi. Vi använder museets experter och den senaste forskningen för att göra intressanta och innehållsrika lektioner för skolans alla stadier.

En bild på en brun tegelbyggnad med fasadtexten Forsviks bruk

Forsviks bruk

På Forsviks bruk möter ni 600 års historia genom människorna, samhället och teknikutvecklingen på en bruksort. Här finns berättelsen om oss och vår historia. Vi erbjuder kostnadsfria lektioner och aktiviteter för alla skolformer och åldrar. Vi jobbar aktivt med tillgänglighet och anpassar oss gärna efter era behov och önskemål.

Barn lyssnar och tittar på utställning på museum

Vänersborgs museum

Möt 1800-talet i Sveriges äldsta museimiljö. Här samsas berättelser om livet förr med egyptiska mumiekistor, monterade djur, konst och tillfälliga utställningar. I museets lek- och lärmiljö Torpet kan man leka fritt. Visningar och program är kostnadsfria och finns för förskola till gymnasium, särskola, folkhögskola och SFI.

En båt skymtas samt andra utställningsföremål

Lödöse museum

Välkommen till platsen för en av Sveriges första medeltida städer! Byt ut klassrummet till vår inspirerande och lärorika museimiljö. Vi erbjuder både teoretisk och praktisk inblick i ämnena historia och arkeologi, med fokus på det medeltida Lödöse.

Två barn sitter på en bergsknalle som är täckt av en rödaktig hällristning

Vitlycke museum

Klicka här för att ta del av Vitlycke museums utbud för skola och förskola

Karta över Västra Götaland med kommungränserna markerade

Regional pedagogik

I samverkan med regionens 49 kommuner erbjuder vi turnerande utställningar och pedagogiska aktiviteter. Våra produktioner kan handla om natur- och kulturarv, konst, kultur eller samtidsfrågor. Vår pedagogiska idé bygger på att ge barn och unga förutsättningar för att vara med och skapa och påverka innehållet.

Ett barn sitter på en berghäll med en dator i sitt knä.

Digiseum

Vi har samlat våra digitala samlingar, utställningar, aktuella digitala sändningar och sociala mediesidor på ett och samma ställe. Genom Digiseum vill vi göra det enklare för våra digitala besökare att navigera sig runt bland alla våra museers hemsidor och sociala medier.

Barnhänder som håller i en bok.

Förvaltningens barnrättsarbete

Vi arbetar både strategiskt och operativt för att stärka barns rättigheter. Det finns utbildade ombud för barnets rättigheter som är utspridda på olika enheter inom förvaltningen.

Två barn som leker med gigantiska såpbubblor.

Jämlik kultur

Starkt ljus, höga ljud och massor av intryck. Miljön på museum och andra kulturinstitutioner blir ofta så intensiv för barn och unga med NPF att de tvingas stanna hemma och går miste om upplevelser. Med projektet jämlik kultur vill vi ändra på det.

En ritad blomma med texten kulturkatalogen väst intill.

Kulturkatalogen Väst

I Kulturkatalogen Väst finns ett brett utbud av professionell scenkonst, workshops, projekt, skolbiofilmer och besöksmål. Allt är riktat till barn och unga, allt är kvalitetssäkrat och allt omfattas av det regionala arrangörsstödet.