Film och rörlig bild

Röda biofåtöljer på en rad. På den första står siffran 23

Filmkonsulenterna i Kulturförvaltningen vill ge filmen växtkraft i Västra Götaland genom att lyfta biograferna som moderna mötesplatser, stärka nätverk och skapa arrangemang som stärker filmen som konstnärligt uttryck. Alla barn och unga ska kunna se film, göra film och förstå film oavsett var man bor i länet.

Vad gör filmkonsulenterna?

 • arbetar för att öka medvetenheten om filmens betydelse i sammanhang som har målgruppen barn och unga 
 • arbetar för att stärka strukturerna och möjligheterna för barn och unga att skapa film 
 • arbetar med talangutveckling genom FilmCloud och Frame
 • utvecklar och stöttar visningsmöjligheter i skola, på biograf och på andra arenor
 • arbetar för att öka kompetensen hos kommuner, organisationer, skolor och andra  genom metodutveckling, kurser, fortbildningar och seminarier 
 • stärker och utvecklar regionala, nationella och ibland internationella nätverk 

Kulturförvaltningen är en del av Västra Götalandsregionen, med 49 kommuner och omkring 1,6 miljoner människor. Detta stora område gör att vi försöker arbeta så strategiskt som möjligt. Våra områden inom film är främst film ur ett samhällsperspektiv och/eller kulturperspektiv. Filmkonsulenterna arbetar inte med produktion eller filmbranschrelaterade frågor. Film i Väst har det uppdraget i regionen.

Aktuella utlysningar
Våra aktuella utlysningar för stöd, stipendier, residens med mera hittar du under fliken "Stöd och stipendier".

Aktuella fortbildningar och evenemang
Våra aktuella fortbildningar och evenemang hittar du här...

Varför film?

Sedan slutet av 1800-talet när de första kortfilmer visades för publiker runt om i Europa och världen, har film fungerat som både underhållning och konst. En global nöjesform som lockar stora publiker världen över men också en smalare kulturform som undersöker och dokumenterar viktiga skeenden. Filmindustrier och produktioner är viktiga för sitt kulturella kapital, för samhällsorientering men också för ett lands ekonomiska kulturpolitik. Filmer är globala, de reser, träffar nya publiker, sprider kunskap och berättelser världen runt.  

Att se 

Filmberättelser kan ses som återspeglingar av våra samhällen, i nutid och dåtid. Men filmer har en förmåga att hjälpa oss att visualisera framtiden och parallella världar. Vi kan äntra universum som vi i vanliga fall inte kan besöka fysiskt. 

Film betyder olika saker för olika människor, det är det som är så otroligt med dem. För vissa kan det handla om eskapism. Filmer handlar om att sitta på en biograf, se en berättelse tillsammans med främlingar. Filmer kan också utbilda. De berättar om händelser, personer eller teman vi inte känner till. Filmer är berättelser men filmer är också människor som har idéer om något de vill berätta.  

Att prata om/förstå 

Filmer kan förstås på många olika sätt. Som publik förstår man förhoppningsvis filmernas budskap och underliggande mening, förutom själva berättelserna. Som filmskapare är det viktigt att kunna uttrycka sig, att dokumentera sitt eget perspektiv på världen och människorna som bor i den. Därför måste vi ständigt jobba med att bjuda in nya röster och idéer. För den som håller i kameran har ett perspektiv och för att kunna nyansera världen bör perspektiven breddas och fler människor inkluderas.  

Att göra 

Att själv upptäcka vad man kan göra med kameran hjälper oss att förstå vad andra har gjort med den. Vårt kritiska tänkande kring bild uppstår genom praktik. Att planera, filma och sedan redigera det vi filmat ger kunskap om bildberättande och meningsskapande. Kunskap om den rörliga bilden är idag, och ännu mer i framtiden, en nödvändig färdighet för att kunna vara en aktiv medborgare i ett demokratiskt samhälle.  

Att se film och rörlig bild  

 • Vidga vyer 
 • Visualisera andra universum 
 • Ge oss upplevelser 
 • Källa till kunskap 
 • Skapar dialog och samtal 

Att förstå film och rörlig bild  

 • Budskap och mening 
 • Redogöra för sammanhang och skapa mening 
 • Granska och värdera bildens källa 
 • Bildens kraft 
 • Konstformens kraft 
 • Demokrati 
 • Dess form och kontext 

Att göra film 

 • Färdighet 
 • Språkutveckling 
 • Träning i samarbete 
 • Dialog lärare – elev 
 • Färdighet för det demokratiska samhället 
 • Tänka och planera 
 • Redskap att bearbeta existentiella frågor 

Frame filmfestival

Frame är en årlig kortfilmfestival, tävling och mötesplats för filmare och filmintresserade i Västsverige. 2024 års festival äger rum 11–14 september. Filminlämningen är öppen 1 maj–31 maj.

Bok och film i den anpassade grundskolan

Bok och film i den anpassade grundskolan är ett regionalt projekt som vill ta vara på ett antal teman som på olika sätt diskuterar känslor, kroppar, instinkter och mycket annat som gör oss till människor.

FilmCloud

Förvaltningen driver tillsammans med Film i Väst och KulturUngdom projektet FilmCloud – en plattform för talangutveckling av regionens unga filmare och ett fönster för aktörer som arbetar för att stärka möjligheterna för unga mellan 18 och 30 år att göra egen film.

Trycksaker

Här finns skrifter, handböcker och häften, men också enkla checklistor och liknande, som du kan beställa via filmkonsulenterna.

Nätverk inom filmområdet

Filmkonsulenterna ingår i flera nätverk som arbetar med filmkulturell verksamhet. De driver också egna nätverk i regionen.

Kulturkatalogen Väst

I Kulturkatalogen Väst finns ett brett utbud av professionell scenkonst, workshops, projekt, skolbiofilmer och besöksmål. Allt är riktat till barn och unga, allt är kvalitetssäkrat och allt omfattas av det regionala arrangörsstödet.

Kulturliv för alla

Vill du arbeta för att kultur ska nå och angå alla oavsett förutsättningar? Vi erbjuder stöd till kommuner, arrangörer, konstnärer och andra för ett kulturliv där alla har möjlighet att ta del av, och utöva, kultur. Du kan till exempel få coachning och stöd i hur du tänker runt tillgänglighet och jämställdhet. Kontakta oss!

Trycksaker

Kulturförvaltningen ger ut trycksaker inom filmområdet som du kan beställa via filmkonsulenterna. Här hittar du skrifter, handböcker och häften, men också enkla checklistor och liknande.

Nyhetsbrev Film

Filmkonsulenternas nyhetsbrev vänder sig till alla som sysslar med film på olika sätt i Västra Götaland. Filmare hittar aktuella utlysningar, filmtävlingar och inspiration. Du som jobbar med kulturfrågor i kommunen får information om projekt, workshops, fortbildningar och andra aktiviteter. Vi informerar även om våra nätverksträffar för biografer och andra nyheter kring biograf och visning. Nyhetsbrevet kommer ut ungefär en gång i månaden.

Jennie Wilhelmsson Hedeborg

Enhetschef

Telefonnummer

Martin Hammar

Konsulent

Telefonnummer

Sanjin Pejkovic

Konsulent

Telefonnummer

Maja Kekonius

Konsulent

Telefonnummer

Anna-Karin Johansson

Konsulent

Telefonnummer