Regionalt utvecklingsstöd – Barn och unga

Behöver din kommun ta ett kliv så att barn får mer inflytande över kulturen? Vill du öka ungas möjlighet att arrangera själva? Har ni en verksamhet som vill jobba mer tillsammans med barn och unga för att träffa rätt? Då kan ni söka det regionala utvecklingsstödet.

Det ni vill genomföra ska vara ett utvecklingsarbete för att öka barn och ungas möjlighet till inflytande och påverkan när det kommer till kultur, och det får inte ha provats tidigare i kommunen.

Det finns ungefär 100 000 kr per år att fördela. Alla kommuner i Västra Götaland kan ta del av stödet. Vi ser gärna att flera kommuner får möjlighet att genomföra sina idéer så därför ber vi om genomtänkta och rimliga summor i ansökningarna. 

Identifiera behov

Om barn, unga eller någon kulturverksamhet i din kommun har identifierat ett behov eller utvecklingsmål inom ovanstående område och ni har tankar och idéer kring något ni vill genomföra kan ni ta kontakt med ansvarig konsulent (kontaktuppgift nedan). Vi är gärna med och utvecklar idéer tillsammans med er. 

Se exempel på vad stödet kan gå till här:

Genomförande

Från kommunen krävs en egen insats i form av personaltid för att genomföra och följa upp arbetet. Beroende på projektets inriktning bidrar Kulturförvaltningen i VGR med konsulentstöd före, under samt efter genomförandet.

Urvalskriterier

Ansökningarna hanteras av en arbetsgrupp på förvaltningen. En referensgrupp av ungdomar ger sina reflektioner på ansökningarna och beslut fattas av förvaltningschef.

  • Projektet handlar verkligen om inflytande och delaktighet för barn och unga (0-18 år) inom kulturfältet.
  • Det planerade arbetet syftar till att utveckla nyskapande arbetssätt och, för kommunen eller verksamheten, tidigare oprövade metoder.
  • Barn och unga involveras konkret i projektet. Till exempel godkänner vi inte en utbildning för vuxna OM barn och ungas delaktighet.
  • Tänk in perspektiven tillgänglighet, jämställdhet och jämlikhet.
  • Kommunen gör ansökan själva eller är samarbetspart om till exempel en förening söker.

 

Så här såg ansökningformuläret till utvecklingsstödet 2024 ut

Åsa Jansson

Konsulent

Telefonnummer