Fortbildning och kunskap

Kulturförvaltningen erbjuder regionens kulturaktörer – från enskilda utövare till de större organisationerna – fortbildning, kompetensutveckling, nätverk och arenor.

Nyhetsbrev

Vi delar med oss av omvärldsbevakning, tips och kunskap i våra nyhetsbrev.

Nätverk

Utvecklas tillsammans! Vi organiserar en rad nätverk inom flera av våra verksamhetsområden.

Onlinekurser

En del av våra fortbildningar finns nu tillgängliga online.

Publikationer

Vi ger ut ett antal handböcker, utredningar, magasin och andra publikationer. Alla finns att läsa digitalt.