Publikationer

Kulturförvaltningen ger ut ett handböcker, utredningar, magasin och andra publikationer. Många gör vi i egen regi, andra är resultatet av samarbeten.

Flera av publikationerna finns att beställa från oss. Gör så här:

  • Skriv till kultur@vgregion.se
  • Ange vilken publikation du är intresserad av, antal och leveransadress. 

Observera att en del av publikationerna endast finns i digitalt format. 

Publikationer 

Allt ljus på arrangörerna

Arrangörerna är avgörande för ett vitalt kulturliv men kan ibland hamna i skymundan i kulturdebatten. Med detta för ögonen har vi genomfört en genomlysning av musikarrangörernas förutsättningar i Västra Götaland.

Utgiven år 2014.
Finns att beställa i tryckt format. 

Allt ljus på arrangörerna som pdf. 

Animationskokboken – filmrecept för kreativa

I animationskokboken får läsaren förslag på hur en kan göra både enkla och svåra animationer. Grunden är kameran och nyfikenheten.

Utgiven år: 2014
Finns att beställa i tryckt format.

Animationskokboken – filmrecept för kreativa som pdf

Att fånga filmkänslorna

Var filmen bra eller dålig? Ofta stannar samtalet där efter en filmvisning. Den här handledningen vänder sig till dig som jobbar i skolan och ger dig verktyg att ta filmdiskussionen steget längre oavsett vilken åldersgrupp du undervisar i.

Utgiven år: 2018
Finns att beställa i tryckt format.

Att fånga filmkänslorna som pdf

Att förändra filmlandskapet – om jämställdhetsarbetet
i ett filmprojekt för unga

Om arbetet med att starta upp FilmCloud, en plattform för unga filmare i Västra Götaland. 

Utgiven år 2013. 

Att förändra filmlandskapet som pdf.

Att hitta känslan – kultur och lokal utveckling

I denna skrift ges fem exempel på hur central kulturen
kan vara för att få till stånd lokal utveckling och väcka framtidstro.

Utgiven år 2012.

Att hitta känslan som pdf. 

Att inkludera på riktigt

Det är viktigt att inkludera unga i utvecklings- och beslutsprocesser. Nu har VGRs Unga kulturutvecklare tagit fram en guide, som beskriver hur du, som vuxen kan öka ungas delaktighet och inflytande.

Utgiven år 2024.
Finns att beställa i tryckt format. 

Att inkludera på riktigt som pdf

 

 

 

Att skriva en kulturplan i 6 steg

I 6 steg guidar vi er i arbetet med att ta fram en ny kulturplan. Vilka bör vara med i processen? Hur identifierar man utvecklingsområden?

Utgiven år 2021.

Att skriva en kulturplan i 6 steg (pdf)

Att äga sin process

I denna skrift beskrivs den kreativa processen med en bild, en modell, som följer processen genom dess olika faser och ger exempel på arbetssätt där man aktivt experimenterar, utforskar och reflekterar. Skriften ska kunna användas som ett verktyg för den som har en handledande roll i kreativt arbete tillsammans med barn, unga och andra grupper. Den ska inspirera till samarbete och vidgat deltagande i en lärande miljö.

Utgiven år 2015

Att äga sin process som pdf

Arenor för läsning

Projektrapport från "Arenor för läsning" där idrottsföreningar involverades i läsprojekt för barn. 

Utgiven år 2016.

Arenor för läsning som pdf


Bok och film i den anpassade grundskolan: Tema känslor

Ett regionalt projekt som erbjuder bok- och filmhandledningar. Dessa är tänkta som ett stöd främst för lärare i den anpassade grundskolan som vill arbeta med att utforska olika teman utifrån böcker och film.

Utgiven år 2024.

Bok och film, tema känslor, som PDF.


Bok och film i den anpassade grundskolan: Tema kroppen

Ett regionalt projekt som erbjuder bok- och filmhandledningar. Dessa är tänkta som ett stöd främst för lärare i den anpassade grundskolan som vill arbeta med att utforska olika teman utifrån böcker och film.

Utgiven år 2024.

Bok och film, tema kroppen, som PDF.

Communitydans – inspirerande exempel för dig som vill arbeta med dans, delaktighet och utveckling

Den här skriften vänder sig till dig som är intresserad av att få veta
mer om communitydans, oavsett om du är professionell dansare
eller aldrig har sysslat med dans tidigare. 

Utgiven år: 2013

Communitydans – inspirerande exempel... som pdf

Där ordöronen får vila

Vad är dans? Hur förhåller dans sig till kunskap? Vad har dansen för plats i skolan?

Utgiven år: 2013

Där ordöronen får vila som pdf

Ett steg i taget

En lärarhandledning i dans och rörelse för barn och unga. 

Utgiven år: 2015

Ett steg i taget som pdf

Filmhandboken – hur du hjälper andra att göra film

För dig som vill inspirera andra att göra
film eller coacha deltagare i befintliga filmprojekt. 

Utgiven år: 2016

Filmhandboken som pdf

Omslag till Fritidshuset kulturarv och välfärdssymbol

Fritidshuset – kulturarv och välfärdssymbol

I den här skriften kan du läsa om hur fritidshusen blivit en viktig del av det moderna kulturarvet och om vad som kan göras för att deras värden ska bestå.

Utgivningsår: 2011

Fritidshuset – kulturarv och välfärdssymbol som pdf

Omslag Fyrtio år senare. Om bebyggelsens förändring och kulturhistorisk byggnadsinventering och värdering i backspegeln. Carina Carlsson och Linda Grey, Västarvet kulturmiljö 2015. 6 bilder på olika byggnader.

Fyrtio år senare

Om bebyggelsens förändring och kulturhistorisk byggnadsinventering och värdering i backspegeln.

Utgivningsår: 2015

Fyrtio år senare som pdf

Handledning Genus och filmskapande

I den här handledningen får du tips på upplägg, konkreta metoder och frågeställningar att komma igång med för att, på olika sätt, bryta normerna kring kön och filmskapande.

Utgiven år: 2021

Handledning Genus och filmskapande (pdf)

Gör det! Planeringsbok för communitydans-projekt

Communitydans är en metod för att erbjuda alla människor en möjlighet att uttrycka sig med dans. Arbetet leds av en danskonstnär. Danskonstnären utgår från en plats och invånarna som lever där, och lyfter fram invånarnas berättelser.

Utgiven år: 2018
Finns att beställa i tryckt format.

Läs Gör det! Planeringsbok för communitydansprojekt som pdf

Handbok för programarbete på bibliotek

Handbok för programarbete på bibliotek är en handledning med tips, idéer och inspiration för dig som arrangerar program på bibliotek. Texten är ett resultat av metodkursen Programarbete på bibliotek, som arrangerades av Förvaltningen för kulturutveckling i Västra Götalandsregionen, Regionbibliotek Halland och Region Skånes kulturförvaltning 2019–2020.

Utgiven år 2021.
Finns även i tryckt format. 

Handbok för programarbete på bibliotek som pdf. 

Omslag till Hamn- och varvskranar i Västra Götalands län. En vit kran mot en blå himmel.

Hamn- och varvskranar i Västra Götalands län

I denna skrift har vi samlat de kvarvarande spårbundna hamnkranarna i Västra Götaland. Ett kulturarv som på ett enastående sätt speglar 1900-talets tekniska landvinningar.

Utgivningsår: 2019

Kontakta oss för att få rapporten skickad till dig digitalt. 

Historien om ett torp illustration av torpet i Solliden.

Historien om ett torp

Solliden, mellan Vänersborg och Uddevalla, är en av de bäst bevarade torpmiljöerna i Västra Götalands län och kom att bli Sveriges första byggnadsminnesförklarade torp år 1985. Här kan du läsa om Solliden och dess historia.

Utgivningsår: 2016

Historien om ett torp som pdf

Handbok för planering av kulturprojekt i skolan

Denna handbok vill bistå skola och konstnärer att mötas och arbeta
tillsammans i lärande projekt i skolan.

Utgiven år 2015.

Handbok för planering av kulturprojekt i skolan som pdf

Hemma i kroppen – en handledning för assistenter i danssammanhang

Här får du veta mer om integrerad dans – dans för dansare med skiftande funktionsförmåga. Du får också konkreta tips om hur du kan bidra till att dans blir ett självklart och lustfyllt sätt att uttrycka sig på. Vi vänder oss till dig som följer med deltagare på dans, till exempel som elevassistent, lärare, förälder eller personlig assistent.

Utgiven år: 2013

Hemma i kroppen som pdf

Hurdå genuskompetens?

Med genushandledningen Hurdå genuskompetens? vill vi öka medvetenheten om vem och vad som ställs ut på konstinstitutioner. Den vänder sig i första hand till konstprofessionella på konstmuseer och konsthallar, men materialet går även att använda i andra sammanhang. 

Utgiven år 2017

Finns att beställa i tryckt format. 

Hurdå genuskompetens? som pdf

Omslag till Husen som blev över, varsam renovering ger nytt liv. Agrarhistoria i Västra Götaland. Fyra bilder på röda stugor med vita knutar pryder omslaget.

Husen som blev över – varsam renovering ger nytt liv

I den här skriften kan du läsa om hur man renoverat tolv ekonomibyggnader runt om på landsbygden i Västra Götalands län.

Utgivningsår: 2010

Husen som blev över - varsam renovering ger nytt liv som pdf

Omslag till Hus med historia. Hembygdsföreningar i Västra Götaland berättar om spännande renoveringar och unika byggnader. Agrarhistoria i Västra Götaland. Fyra mindre bilder på personer som renoverar en liten stuga i trä.

Hus med historia

Hus med historia var en treårig statlig kultursatsning med ändamålet att bevara, använda och utveckla Sveriges hembygdsgårdar. Här kan du läsa och inspireras av hur hembygdsföreningar runt om i länet tillsammans arbetat med sina byggnader, i både med- och motvind.

Utgivningsår: 2013

Hus med historia som pdf

Sommarboken, surfplattor och smartphones

Idéhandbok som Tobias Gard sammanställt och skrivit. Handboken innehåller tio inspirerande läs- och skrivfrämjande metoder som kan genomföras helt digitalt, vilket kan vara bra i dessa tider. Men övningarna går även att göra IRL, för vi hoppas och tror att det kommer dagar när denna pandemi är över.

Utgiven år 2021. 

Idéhandbok (pdf)

Omslag Kan man leva på retro? Modernt kulturarv som utvecklingsfaktor. Dokumentation från ett seminarium. Texten vilar på en bild av ett köksbord i retrostil.

Kan man leva på retro?

bygger på minnesanteckningar gjorda under seminariet med samma namn den 22 april 2015. Till seminariet bjöd vi in ett brett spektrum av professioner såsom chefredaktör, samhällsplanerare, forskare och kulturutvecklare för att höra om möjligheter, problem och kreativitet kopplat till retro.Vi hoppas att sammanställningen kan inspirera till ett kreativt nyttjande och omhändertagande av minnen och miljöer från denna spännande period!

Kan man leva på retro? som pdf

Kultur för alla barn

Kultur i Väst och Göteborgs kulturkalas har arbetat tillsammans med tillgängligheten på Barnens kulturkalas. I denna rapport finns bland annat intervjuer, tips och handlingsplaner för att se hur du och din organisation själva kan gå vidare med ert tillgänglighetsarbete. 

Utgiven år: 2017
Finns att beställa i tryckt format. 

Kultur för alla barn som pdf

Omslag Känsliga och svåra teman vid samtidsdokumentationer - erfarenheter, etik och metod. DOSS - dokumentation av Samtida Sverige. red Christine Fredriksen, Åsa Stenström och Piamaria Hallberg. Texten vilar på en bild av fotbollssupportrar som samlats runt en plats där laghalsdukar ligger på marken.

Känsliga och svåra teman vid samtidsdokumentationer – erfarenheter, etik och metod

Hur kan museer närma sig det tabubelagda, det etiskt eller kulturellt känsliga, eller de mörka och svåra delarna av kulturhistorien? Det är en av frågorna som ställdes vid DOSS Höstmöte 2014.

Känsliga och svåra teman vid samtidsdokumentationer som pdf.


Lust till läsning - metodhandbok för Sommarboken

Med den här skriften hoppas vi kunna ge inspiration och konkreta verktyg för att arbeta vidare på ett lustfyllt och medvetet sätt i ert möte med era unga läsare på biblioteket.

Utgiven år 2017.

Ladda ner handboken (pdf)

Omslag Långedsverken, Rexcell Tissue och Airlaid. Bild på anläggningen med vit ram.

Långedsverken, Rexcell Tissue och Airlaid

Dokumentation av Rexcells pappersbruk i Dals Långed. Inför driftstoppet fick Västarvet genom Rexcell i uppdrag att dokumentera anläggningen vilket presenteras i denna rapport. Syftet har varit att sammanställa ett kulturhistoriskt dokumentationsmaterial med tyngdpunkt på själva industrianläggningen.

Utgivningsår: 2017

Långedsverken, Rexcell Tissue och Airlaid som pdf

Omslag Malet, sågat och stampat i Västra Götaland. En historisk översikt om kvarnar, sågar och anfra vind- och vattendrivna agrara småindustruer. Agrarhistoria i Västra Götaland. Fyra små bilder av kvarnar ur olika vinklar.

Malet, sågat och stampat i Västra Götaland

En historisk översikt om kvarnar, sågar och andra vind- och vattendrivna agrara småindustrier. Den här rapporten presenterar ett urval av de mindre kvarnarna, sågarna och stamparna och deras kulturhistoriska värden.

Utgivningsår: 2019

Kontakta oss för att ta del av rapporten digitalt

Med andra ögon – om medveten programsättning av film

För biografföreståndare, kultursamordnare, ideella programgrupper och filmentusiaster som arbetar med att programsätta filmer och kringarrangemang på biografer och filmstudior. 

Utgiven år: 2015
Finns enbart i digitalt format. 

Med andra ögon som pdf

Omslag Medeltida taklad i Göteborgs stifts kyrkor. Bild på ett taklag. En förstudie, Robin Gullbrandsson, Västarvet Rapport 2017.

Medeltida taklag i Göteborgs stifts kyrkor (förstudie)

Kyrkvindarna är en ofta bortglömd del av det kyrkliga kulturarvet. Här ges en första överblick av vad som finns och kan finnas bevarat på medeltida kyrkvindar i Göteborgs stift. I fokus för den här studien står medeltida takkonstruktioner.

Utgivningsår: 2017

Medeltida taklag i Göteborgs stifts kyrkor som pdf

Medie- och informationskunnighet (MIK) för ett demokratiskt medborgarskap 

Rapporten utgår från en nationell konferens kring medie- och informationskunnighet som arrangerades av Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet hösten 2022. Konferensen samlade politiker, beslutsfattare och intresseorganisationer.  

Ulla Carlsson, Pia-Marie Wehrling & Karolina Westling
Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen
Utgivningsår: 2023

Medie- och informationskunnighet (MIK) för ett demokratiskt medborgarskap som pdf

 

Omslag Moderna monument - från vardagligt till storslaget. Bebyggelse i Västra götaland 1930-1980. Kollage av bebyggelse och två personer som arbetar vid ett bord.

Moderna monument – från vardagligt till storslaget
Bebyggelse i Västra Götaland 1930–1980

Med den här boken har vi försökt fånga några av länets bästa exempel på både det storslagna och det mer vardagliga – byggnader och miljöer som tillsammans berättar om det moderna Västra Götaland.

Utgivningsår: 2016

Moderna monument - från vardagligt till storslaget som pdf

Vidgade vyer, djupare kunskap – om bildning här och nu

"En liten resehandbok". Så beskrivs denna skrift i inledningen. Olika författare reflekterar över bildningsbegreppet. Texterna varvas med intervjuer och reportage. 

Utgiven år: 2014

Om bildning som pdf

PUBLIK – en antologi om konst, kultur och utveckling

Vi har bjudit in tretton skribenter, både nationella och internationella, och bett dem dela med sig av sina funderingar, erfarenheter, kunskaper och synpunkter på det omstridda begreppet Publikutveckling.

Utgiven år: 2018
Finns att beställa i tryckt format.

PUBLIK som pdf

AUDIENCE – An Anthology on Art, Culture and Development

In AUDIENCE – An Anthology on Art, Culture and Development, we have invited thirteen writers from Sweden and abroad to share their thoughts, experiences, knowledge and perspectives relating to the audience.

Published in: 2019 
AUDIENCE is only available in a digital format. 

AUDIENCE – An Anthology on Art, Culture and Development as a pdf

Skapande liv – en fristadsantologi

En fristadsantologi med texter från nuvarande och tidigare fristadskonstnärer i Sverige. Antologin är utgiven i samarbete med Bokförlaget Korpen och med stöd från Statens kulturråd.

Utgiven år: 2021
Vid frågor kring antologin kontakta: johanna.lindstrom@vgregion.se

Sommarboken – En studie av barns upplevelser av Sommarboken

En forskningsrapport som undersökte barns upplevelser och erfarenheter av att delta i det läsfrämjande projektet Sommarboken år 2014.

Utgiven år 2014.

Sommarboken – en studie... som pdf. 

Sommarboken funkar för alla

Sommarboken är ett biblioteksprojekt som sätter den kravlösa läsningen i fokus. Denna handbok ska inspirera och tipsa om hur man kan arbeta med temat ”läsa på olika sätt” och hur man kan skapa mer inkluderande träffar. Här finns inspiration, tankar och konkreta tips som kan användas på biblioteken.

Utgiven år 2022.

Ladda ner handboken (pdf)

Spinn off – en inspirationsguide för scenkonst

I den här inspirationsguiden berättar vi om danskompaniets Spinns erfarenheter som föregångare inom integrerad dans i Sverige. 

Utgiven år: 2012

Spinn off som pdf

Upplevelsen är din – om att se dans tillsammans med barn och unga

Att se på dans utmanar och inspirerar, det får oss att börja tänka, känna, fundera – och diskutera. Genom att prata om upplevelsen med varandra, utvecklar vi vår kreativa förmåga.

Utgiven år: 2013

Upplevelsen är din som pdf

Vad är grejen med design?

Handboken tar upp exempel på design i vår samtid, men ger också historiska berättelser för att ge ett sammanhang om hur då och nu kan hänga ihop. Till varje avsnitt finns frågor som kan vara ett personligt stöd i att fortsätta reflektera och tänka kring design och dess roll i vår samtid. 

Utgiven år 2021.
Finns även i tryckt format. 

Vad är grejen med design? som PDF

Vad är grejen med ny konstmusik?

En guide för att väcka nyfikenhet och lust för den nya konstmusiken.

Utgiven år: 2019
Finns att beställa i tryckt format. 

Vad är grejen med ny konstmusik? som pdf

Vad är grejen med samtidskonst?

Denna skrift vänder sig till en allmän konstpublik och beskriver bland annat varför konst som visas i dag ibland verkar skilja sig mycket från traditionell konst, men ändå kallas konst. Med en uppsättning frågor att ställa om konstverk ger boken handledning på vägen mot en personlig tolkning av enskilda konstverk, likaväl som in i samtidskonsten som genre. 

Utgiven år 2016. 

Vad är grejen med samtidskonst? som pdf

Vi gör det!

Vi gör det! är en arbetsbok för dig som arbetar med community inom din konstnärliga praktik. Den vänder sig till kulturskapare inom olika konstuttryck.

Utgivningsår: 2023

Vi gör det! som PDF

Våga se 

I Våga se får du praktiska tips om hur du kan titta på
dansföreställningar med nya ögon. 

Utgiven år: 2012

Våga se som pdf

Vässa blicken – Praktiska tips om hur du kan tolka
scenens bilder och tecken

Den här guiden vänder sig till dig som vill utveckla din analys för att fördjupa din upplevelse av scenkonst. 

Utgiven år: 2013

Vässa blicken som pdf

 

1, 2, 3... cirkus! – handbok för uppstart av cirkuspedagogisk verksamhet

Handboken är framtagen 2021 av Förvaltningen för Kulturutveckling, Västra Götalandsregionen, med stöd av Cirkusflätan och i samarbete med Cirkusflätans pedagogiska råd, Cirkus i Väst och Cirkus Cirkör.

Utgiven år 2021

1,2,3...cirkus! som pdf

Metodbok för talangutveckling

FilmCloud är med i nätverket Screen Talent Europe som lanserat en bok om metoder för talangutveckling i film. Boken riktar sig till filmverkstäder och filmutvecklare och kan läsas av de som arbetar med att stödja unga filmare i utveckling.

Utgiven år 2022.

Finns att beställa i tryckt format av Martin Hammar.

Methods For Film Talent Development i digital version.