Gestaltad livsmiljö

 • 1 av 10

  Borås.
  Fotograf: Robert Dahlberg/Westsweden.com.

 • 2 av 10

  Ätraleden.
  Fotograf: Jonas Ingman/Westsweden.com

 • 3 av 10

  Torpa stenhus.
  Fotograf: Jonas Ingman/Westsweden.com.

 • 4 av 10

  Naturum Hornborgarsjön.
  Fotograf: Jonas Ingman/Westsweden.com.

 • 5 av 10

  Borås.
  Fotograf: Jonas Ingman/Westsweden.

 • 6 av 10

  Borås.
  Fotograf: Katrin Bååth/Westsweden.com.

 • Två kvinnor passerar färgglada trähus på en kullerstensgata.
  7 av 10

  Biosfärleden.
  Fotograf: Melanie Haas.

 • 8 av 10

  Vy över Göteborg.
  Fotograf: Robert Dahlberg/Westsweden.com.

 • Tolv sjöbodar på rad framför en brygga i skymningsljus.
  9 av 10

  Smögen.
  Fotograf: Asaf Kliger.

 • Ett vitt sekelskiftshus med ett klocktorn bredvid en veranda som är byggd på en klippa.
  10 av 10

  Lyckornas och Musselbaren.
  Fotograf Robert Dahlberg/Westsweden.com.

 • Två kvinnor passerar färgglada trähus på en kullerstensgata.
 • Tolv sjöbodar på rad framför en brygga i skymningsljus.
 • Ett vitt sekelskiftshus med ett klocktorn bredvid en veranda som är byggd på en klippa.

Arkitektur, form, design, konst och kulturarv har avgörande betydelse i samhällsbygget och påverkar alla människor i deras vardag. Gestaltad livsmiljö är ett politikområde där flera av Kulturförvaltningens verksamheter flätas samman. Förvaltningen är en resurs för kommuner och andra aktörer i deras arbete med den gestaltade livsmiljön.

Förvaltningens stöd 

Det övergripande målet är att "Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön." Gestaltad livsmiljö är ett område där flera av förvaltningens kunskapsområden och erbjudanden sammanfaller. Vi är bland annat samordnare i nätverket Dynamo Väst och medverkar i nätverket FORM & folk.  Båda samlar en mängd aktörer i länet som på olika sätt arbetar med arkitektur, design och den befintliga miljöns värden. 

Förvaltningen kan bland annat också erbjuda

 • konsultationer om tillgänglighet och delaktighet för barn och unga
 • konsultationer om konst i offentliga miljöer
 • utbildningar, utredningar, kulturmiljöprogram och byggnadsinventeringar som lyfter fram arkitektoniska och kulturhistoriska kvaliteer i miljön
 • metodstöd i platsutvecklingsarbetet

Sök dig vidare via länkarna nedan, i menyn till vänster på denna sida eller kontakta någon av oss, så pratar vi mer eller sätter vi dig i kontakt med rätt person i förvaltningen.

Kort om politikområdet:

"Politik för gestaltad livsmiljö" (Prop. 2017/18:110) tar ett helhetsgrepp om arbetet med den gestaltade livsmiljön och utgör en samlad nationell arkitekturpolicy. Det politiska målet slår fast att arkitektur, form, design, konst och kulturarv har avgörande betydelse i samhällsbygget eftersom den gestaltade livsmiljön påverkar alla människor i deras vardag utifrån bland annat hälsa och välbefinnande.

Källa: Boverkets hemsida

Lek i staden 2021–2024

Lek i staden är ett fyraårigt designforskningsprojekt som finansieras av det statliga forskningsrådet Formas, inom området gestaltad livsmiljö. Det är HDK-Valand vid Göteborgs universitet som driver projektet som har till syfte att undersöka hur konstnärliga metoder och verktyg som spänner över hela formområdet, på ett hållbart sätt kan främja samskapande platsutvecklingsprocesser med fokus på lek och rekreation.

Samtida konst, arkitektur, form och design

Samtida konst, arkitektur, form och design har många beröringspunkter. Det offentliga rummet, deltagandeprocesser samt barn och unga är några områden där vi möts och där vi ser utvecklingsmöjligheter för vår samverkan med kommuner, utövare, självorganiserade verksamheter och institutioner.

Kulturmiljö, byggnadsvård och arkeologi

Vårt regionala arbete inom kulturmiljö kan handla om stöd i planeringsprocessen, kulturhistoriska planeringsunderlag, rådgivning kring byggnadsvård och hållbart byggande eller arkeologisk expertkunskap.

FORM & folk

Här hittar du kreativa platser, verksamheter och makerspace inom form, design och hantverk som är verksamma inom Västra Götaland.

Marie Odenbring Widmark

Antikvarie

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 42 60

Mania Teimouri

Konsulent

Telefonnummer

Caroline Bergmann

Konsulent

Telefonnummer