Cirkus

Vår kunskap inom cirkusområdet bidrar till ett aktivt och inkluderande kulturliv. Vi utvecklar förutsättningar för att skapa och uppleva olika former av cirkus i hela Västra Götaland. Tillsammans med andra stärker vi cirkusens roll i samhället.

Den klassiska cirkusen föddes på 1800-talet, likt den klassiska musiken och dansen. För cirkusens del var det utbyggnaden av järnvägen som gav tältcirkusarna möjlighet att turnera över världen. Men cirkuskonster, akrobatik, jonglering, trick och magi har funnits långt mycket längre än så. De tidigaste fynden av avbildade cirkuskonster är cirka 4000 år gamla. I dag finns cirkus i en mängd olika former och genrer. Den visas på gator och torg och i tält men också på scener och stora arenor, i filmer och integrerad med exempelvis teater, opera och dans.

Vad gör cirkuskonsulenten?

  • arbetar för att öka medvetenheten om vad cirkus som konstform kan vara och innebära
  • arbetar för att stärka strukturerna och möjligheterna för barn och unga att möta cirkus – både på scen och som eget uttryck
  • utvecklar och stöttar turnémöjligheter i skola, på teatrar och andra arenor
  • ger konsultation, vägledning och stöd till cirkusartister
  • arbetar för att öka kompetensen kring cirkus hos kommuner, organisationer, skolor och andra genom metodutveckling, kurser, fortbildningar och seminarier
  • stärker och utvecklar regionala, nationella och internationella nätverk och strukturer

Aktuella utlysningar

Våra aktuella utlysningar för stöd, stipendier, residens med mera hittar du under fliken "Stöd och stipendier".

Aktuella fortbildningar och evenemang

Våra aktuella fortbildningar och evenemang hittar du här...

Mer om cirkusens historia

I den klassiska cirkusen (även kallad tältcirkus eller traditionell cirkus) kan vi, liksom inom baletten eller den klassiska musiken, ofta möta element som hört till konstformen sedan långt tillbaka – såsom estetiska uttryck, kostym, orkestersättningar och i cirkusens fall även hästar och andra djur.

Under 70-talet slog nycirkusen igenom – den kan också kallas samtida cirkus eller Cirque Nouveau. I nycirkusens spår har fler stilar och genrer etablerats och man talar i dag om cirkus som samtida scenkonst, neoklassisk cirkus, performance, installationer och konstcirkus.

Kvar i dag finns även olika former av gatuartisteri och varietéföreställningar. Många i traditionell form och med utvecklingar av tekniker och akter som funnits sedan långt tillbaka, och andra i nya utvecklade koncept och former som gjorts möjliga i modern tid. 

Vi möter också den mer kommersiella cirkusen på event och i olika typer av shower där cirkuskonster används mer som en effekt.

Cirkusen talar ofta direkt till våra empatiska känslosystem. Vi kan känna nervositeten hos en lindansös som precis ska kliva ut på den tunna tunna linan där högt upp i luften, vi förstår tilliten mellan två parakrobater som måste fånga och bära varandra i exakt rätt ögonblick. Cirkus behöver inte ord. Den behöver inte någon handling att begripa. Ändå kan cirkus berätta och förmedla enorma känslor och historier till stor som liten – över hela världen.


Att se cirkus

Mötet med cirkus är ofta häpnadsväckande. Det är fascinationen över den mänskliga kroppen som fångar publiken. Att få se vilken kraft och envishet en människa besitter för att genomföra det hon vill. Hur den mänskliga kroppen och hjärnan kan tränas till att utföra de mest omöjliga saker.  
Men bortom fascinationen finns också hopp. Cirkus inspirerar ofta till mod och att aktivt utmana sig i någon mån. Det öppnar upp för en nyfikenhet att vilja förstå och förklara olika fenomen. Därför är det också viktigt att möta olika former av cirkus, på olika platser och sammanhang genom livet. Att se och ta del av cirkus hjälper oss helt enkelt att hålla empati och nyfikenhet vid liv.

  • Cirkuskonsten talar direkt till känslan, väcker empati och nyfikenhet och öppnar för dialog och samtal.
  • Vi möter det oväntade
  • Vi upplever tillsammans, i en manege ser vi inte bara vad som sker på scenen, utan kan även dela reaktioner med publiken på andra sidan rummet. 

  • Genom cirkuskonsten väcker vi lust till att hitta kunskap inom en rad områden, inte minst inom det naturvetenskapliga fältet, till exempel kring gravitation, hastighet, massa och förflyttning.

Att jobba med cirkus

Att själv få testa och upptäcka genom cirkus är ett ovärderligt verktyg för att ta sig an världen och förstå sig själv och andra. Att hitta sina egna styrkor och finna värdet i allas våra olikheter. Genom att träna cirkus övas färdigheter som balans, styrka, smidighet, koordination och rumsuppfattning. Minst lika mycket arbete läggs på samarbete, att skapa tillit, planering, struktur, säkerhet och konsekvenstänk samt att se till en hel grupp.

Att uttrycka sig genom cirkus handlar om att använda sig av alla dessa färdigheter och omvandla det till ett uttryck som har möjlighet att nå andra människors hjärtan.

Som cirkusartist är det viktigt att kunna uttrycka sig, att hitta perspektiv och vinklar att dela med sig av. Att jobba med cirkus innebär att man släpps in i nya rum och andra världar. Det öppnar dörrar både i verkligheten och fantasin.


Cirkusresan – filmklipp för dig i farten

Var kommer cirkus ifrån? Vad kan cirkus vara? Och vart är cirkusen på väg? Cirkusresan är en serie med tre korta filmer där du bland annat får upptäcka cirkusens spännande historia. Filmerna kan användas som pedagogiskt material inför cirkusbesök i skolan, som tankeväckare och inspiration inför temadagar eller som en väg in i cirkusvärlden för den som är nyfiken på mer.

Pedagoger på turné

Sedan 2021 samarbetar Kulturförvaltningen med Cirkus i Väst och Riksteatern Väst kring en regional turné av en mindre cirkusproduktion. I samband med turnén kopplar vi på två cirkuspedagoger, som kan möta barn och unga på ett urval av de platser där turnén passerar.

Nätverk inom cirkusområdet

Västra Götalandsregionen driver flera nationella nätverk inom cirkus. Genom ökad samordning och dialog stärker vi tillsammans infrastrukturen för cirkus i Sverige.

Kulturkatalogen Väst

I Kulturkatalogen Väst finns ett brett utbud av professionell scenkonst, workshops, projekt, skolbiofilmer och besöksmål. Allt är riktat till barn och unga, allt är kvalitetssäkrat och allt omfattas av det regionala arrangörsstödet.

Kulturliv för alla

Vill du arbeta för att kultur ska nå och angå alla oavsett förutsättningar? Vi erbjuder stöd till kommuner, arrangörer, konstnärer och andra för ett kulturliv där alla har möjlighet att ta del av, och utöva, kultur. Du kan till exempel få coachning och stöd i hur du tänker runt tillgänglighet och jämställdhet. Kontakta oss!

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Kulturförvaltningen skickar ut nyhetsbrev inom flera olika områden. Här får du en överblick över alla nyhetsbreven och kan bocka för vilka du vill prenumerera på. Trevlig läsning!

Karin Skierus

Konsulent cirkus/nycirkus

Telefonnummer

Jennie Wilhelmsson Hedeborg

Enhetschef

Telefonnummer