Nationella minoriteter

Kulturförvaltningen arbetar för att öka kännedomen och insikten om Sveriges nationella minoriteteter. Tillsammans med representanter för minoritetsgrupperna vill vi synliggöra kulturarvets dolda röster i Västra Götaland. Under kommande år har vi fått i uppdrag att utveckla arbetet ytterligare.

I Sverige finns fem erkända nationella minoritetsspråk: finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. De fem nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, urfolket samer, sverigefinnar och tornedalingar. De omfattas av den svenska minoritetspolitiken som utgår från Europarådets arbete med mänskliga rättigheter och minoritetsfrågor. De erkända minoriteternas rättigheter skyddas genom flera lagar.

Kulturarv, identitet och framtid

Frågeställningar som rör vårt kulturarv i relation till nationella minoriteter blir ofta kopplade till minnen, erfarenheter och identitet. Det landar ofta i diskussioner som handlar om demokrati och mänskliga rättigheter.

Att arbeta med historia och kulturarv som pedagogiska utgångspunkter är ett sätt att synliggöra bilden av hur vårt samhälle ser ut – hur vi har det nu och hur vi vill ha det i framtiden. Det är utgångspunkten för merparten av det material som finns på de här sidorna. Det är framtaget under flera år. Vi har ännu inte arbetat med de samiska och tornedalska minoriteterna på samma sätt. Tills vidare finns mycket att läsa på minoritet.se.

Minoritets- och samepolitikens koppling till en ny inriktning för kulturarvspolitiken

Den nya inriktningen för kulturarvspolitiken utgår från en förståelse av kulturarvet som rymmer olika erfarenheter och perspektiv som en del av det gemensamma kulturarvet. Det är viktigt att kulturarvspolitiken förmår bygga broar utan att för den skull sudda ut skillnader, att kulturarvspolitiken visar att Sverige är ett land som består av alla oss som bor här, oavsett vilka språk vi talar och vilka berättelser vi bär med oss. 
Det samiska folkets och de nationella minoriteternas nutida och historiska närvaro samt deras språk och kulturer behöver aktivt synliggöras i samhället både i egenskap av egna kulturarv och som en del av vårt gemensamma kulturarv samt som en del av berättelsen om Sverige i går, i dag och i framtiden.

Bibliotekens roll

Språk och identitet hänger samman. Biblioteken har möjlighet att synliggöra många berättelser och skapa sammanhang för människor. Bibliotekslagen anger att biblioteken ska erbjuda litteratur på de nationella minoritetsspråken. 

2020-2021 gjorde vi en kartläggning av hur biblioteken i Västra Götaland arbetar med de erkända minoritetsspråken. Läs mer om det arbetet och rapporten här.

en person håller en mobil och det ser futuristiskt ut

Länkar till mer information

Här hittar du länkar till mer information om Sveriges nationella minoriteter; om lagstiftning, språk, rättigheter, seder, bruk och berättelser.

på bilden syns en karta över sverige 1809 när även finland ingick

Finskan och sverigefinnar

Här vill vi belysa finskan som nationellt minoritetsspråk och sverigefinnars syn på rätten att använda sitt språk.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Daniella Pind

Enhetschef

Telefonnummer