Naturmiljö

En ö med träd står i ett stilla vatten

Inom naturmiljö arbetar vi med frågor om landskapet, dess naturvärden och betydelsen för en uthållig samhällsutveckling. Vi verkar inom flera olika specialistområden med naturvårdsfrågor. Vi utför inventeringar, artbestämningar, erbjuder kurser och rådgivning.

Planer, utredningar och inventeringar

I vår naturmiljöverksamhet ingår inventeringar av flera olika artgrupper samt att svara på frågor från intresserade privatpersoner. Vi kombinerar hög ämneskompetens med professionalitet mot bakgrund av 150-åriga zoologiska samlingar på Göteborgs Naturhistoriska Museum

Vi har erfarna naturvårdsbiologer och specialister inom många olika organismgrupper – som sätter människan och miljön i ett historiskt och ekologiskt sammanhang. Vår sakkunskap finns till stöd när frågeställningar kring biologisk mångfald och olika naturtypers värden aktualiseras, till exempel i samband med planärenden.

Vi erbjuder:

  • Inventeringar
  • Artbestämningar
  • Provtagningar
  • Rådgivning
  • Kurser och utbildningar

Stefan Örgård

Enhetschef

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 42 35