Konstartsövergripande projekt och aktiviteter

Är du till exempel konstnär, musiker, filmare, poet, cirkusartist, skulptör, författare, arkitekt, dansare, slöjdare eller skådespelare? Jobbar du på frilansbasis? Då tillhör du den grupp vi kallar för fria utövare. Kulturförvaltningen arbetar inom arkitektur, dans, cirkus, film, konst, litteratur, musik, teater och slöjd. Här hittar du konstartsövergripande projekt och aktiviteter för fria utövare inom dessa områden.

Aktuella utlysningar
Våra aktuella utlysningar för stöd, stipendier, residens med mera hittar du under fliken "Stöd och stipendier".

Aktuella fortbildningar och evenemang
Våra aktuella fortbildningar och evenemang hittar du här...

Är du en del av ett kulturkluster i Västra Götaland?

Kulturförvaltningen gör en genomlysning av kulturkluster i Västra Götalandsregionen. Ett kulturkluster är olika konstnärsdrivna verksamheter, organisationer, föreningar eller enskilda utövare som finns inom ett geografiskt avgränsat område.

Är du en del av ett kulturkluster som du vill sätta på kartan? Eller är du kulturutövare och vill bli sammankopplad med ett kluster i ditt närområde? 

Hör av dig till: therese.ytter@vgregion.se


Residens för film och musik i Bengtsfors 15–21 mars 2024

Kulturförvaltningen utlyser i samarbete med Bengtsfors kommun det konstartsövergripande residenset för film och musik Film <3 musik. Här kan du/ni som söker fördjupa eller initiera ett filmprojekt eller annat audiovisuellt projekt där du samarbetar med en musiker.

Vi gör det!

Vi gör det! är en arbetsbok för dig som arbetar med community inom din konstnärliga praktik. Den vänder sig till kulturskapare inom olika konstuttryck. Här kan du läsa den som PDF.

Pengar – om kulturstöd

Årligen arrangerar vi en dag om kulturstöd för frilansare inom alla konst- och kulturformer. Vi bjuder in en rad organisationer som berättar om sina stödformer. Hösten 2023 sker dagarna 22–23 november.

Com.fusion – konstartsövergripande communityprogram

Com.fusion är ett konstartsövergripande communityprogram som Kulturförvaltningen startade hösten 2021. Här vill vi samverka, lära av varandra, skapa nya nätverk, främja konstartsövergripande projekt och skapa långsiktiga strukturer.

Kulturliv för alla

Vill du arbeta för att kultur ska nå och angå alla oavsett förutsättningar? Vi erbjuder stöd till kommuner, arrangörer, konstnärer och andra för ett kulturliv där alla har möjlighet att ta del av, och utöva, kultur. Du kan till exempel få coachning och stöd i hur du tänker runt tillgänglighet och jämställdhet. Kontakta oss!

Ett stiliserat kuvert i en blå cirkel mot grå bakgrund.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Kulturförvaltningen skickar ut nyhetsbrev inom flera olika områden. Här får du en överblick över alla nyhetsbreven och kan bocka för vilka du vill prenumerera på. Trevlig läsning!

Torbjörn Lindström

Enhetschef

Telefonnummer

Kontor: 010 - 441 43 52

Jennie Wilhelmsson Hedeborg

Enhetschef

Telefonnummer