Kontakt

Samlade kontaktuppgifter till konsulenter inom biblioteksutveckling och litteratur med presentation av arbetsområden och projekt.

Daniella Pind
Enhetschef
072 - 084 30 08
daniella.pind@vgregion.se


Biblioteksutveckling:

Anna Hansson
Konsulent
076 - 327 04 31
anna.hansson@vgregion.se

Bodil Alvarsdotter
Konsulent
076 - 119 46 68
bodil.alvarsdotter@vgregion.se

Eva Fred
Konsulent
070 - 652 02 13
eva.fred@vgregion.se

Kajsa Lunde
Konsulent
076 - 843 09 29
kajsa.lunde@vgregion.se

Katarina Larson
Konsulent
070 - 082 27 79
katarina.larson@vgregion.se

Malin Carlsson
Projektledare
076 - 724 21 64
malin.m.carlsson@vgregion.se

Sara Tröen
Konsulent
073 - 556 92 31
sara.troen@vgregion.se

Åsa-Maria Berg Levinsson
Konsulent
asa-maria.berg.levinsson@vgregion.se

Örjan Hellström
Konsulent
070 - 363 20 32
orjan.hellstrom@vgregion.se


Litteratur & läsfrämjande:

Elisabeth Ahlqvist
Producent
073 - 063 74 59
elisabeth.cecilia.ahlqvist@vgregion.se

Eva Fred
Konsulent
070 - 652 02 13
eva.fred@vgregion.se

Jenny Björnulfsson
Producent
070 - 818 20 02
jenny.bjornulfsson@vgregion.se

Johanna Lindström
Konsulent
076 - 324 27 71
johanna.lindstrom@vgregion.se

Katarina Larson
Konsulent
070 - 082 27 79
katarina.larson@vgregion.se

Therese Ytter
Konsulent
070 - 631 78 84
therese.ytter@vgregion.se

Svårt att välja vem du ska kontakta?

Skicka ett mail till den gemensamma brevlådan så guidar vi dig rätt:

kultur.biblioteklitteratur@vgregion.se