Folkbildning och kultur i samverkan (FOKIS)

Ryggar på publik riktade mot oskarpa paneldeltagare på en scen
Fotograf: Camilla Lindberg.

Folkhögskolor och kultur har mycket gemensamt, framför allt strävan till bildning. Nätverket FOKIS (Folkbildning och kultur i samverkan) består av folkhögskolor och kulturinstitutioner i Västra Götaland. Samarbetet skapar växelverkan mellan folkbildning och kultur.

Om FOKIS

Syfte

Syftet med nätverket är att i samverkan mellan folkhögskolor och kulturinstitutioner vidga deltagandet i kulturlivet genom att:

  • Öka medskapandet i betydelsen forma verksamheten av och med invånarna. 
  • Utveckla eller introducera metoder och pedagogiska redskap som syftar till att nyttja kultur i läroprocesser.

Formerna för samarbetet

  • Representanter från medlemsorganisationerna samlas en gång om året på en heldagskonferens kallad FOKIS-konferensen, däremellan möts de löpande i olika konstellationer. Vartannat år genomför representanterna också en studieresa tillsammans.
  • Folkhögskolornas deltagare erbjuds kulturupplevelser, workshops och guidade visningar löpande. En gång om året bjuds de in till en stor gemensam kulturupplevelse, kallad FOKIS-dagen.
  • De medverkande kulturinstitutionerna och kulturorganisationerna får möjlighet till en direkt och nära kontakt med folkhögskolor och deras deltagare. Mötena möjliggör en värdefull input på institutionernas arbete med publikutveckling.

Deltagande folkhögskolor och kulturinstitutioner

Folkhögskolor

Angered folkhögskola

Arbetarrörelsens folkhögskola Göteborg

Arbetarrörelsens folkhögskola Viskadalen

Axevalla folkhögskola

Billströmska folkhögskolan

Borås folkhögskola

Dalslands folkhögskola

Fristad folkhögskola

Göteborgs folkhögskola

Hellidens folkhögskola

Helsjöns folkhögskola

Hjo folkhögskola

Hjälmareds folkhögskola

Kvinnofolkhögskolan

Ljungskile folkhögskola

Mångkulturella Finska folkhögskolan

Nordiska Folkhögskolan, Kungälv

Vara folkhögskola

Vinga folkhögskola

Wendelsbergs folkhögskola

Kulturinstitutioner

Angereds Teater

Borås konstmuseum

Folkteatern i Göteborg

Forsviks bruk

Göteborgs Symfoniker

GöteborgsOperan

Kulturförvaltningen i Västra Götalandsregionen

Röda sten Konsthall

Skövde Kulturhus - Konstenheten

Textilmuseet och Borås museum

Vara konserthus

Västergötlands museum


Läs mer om hur nätverket bidrar till synergier och vidgat deltagande

Med syfte att skapa synergier

Västra Götalandsregionens kulturnämnd har sedan 2013 stimulerat nätverket FOKIS med motiveringen att nätverket skapar långsiktighet i samverkan som genererar värde för alla parter. Strukturen för nätverket är en genuin win-win-modell. Inom nätverket utvecklas metoder och pedagogiska verktyg för hur man kan arbeta med kultur i läroprocesser. Samtidigt får folkhögskolornas deltagare ta del av unika kulturupplevelser och workshops. Och med folkhögskolornas deltagare får kulturinstitutioner tillgång till en värdefull dialog om hur de kan utvecklas för att nå nya publikgrupper.

Panelsamtal från FOKIS-dagen 2023 på Göteborgs Konserthus. Foto: Katarina Hultin. 

Samarbetet för in kultur i läroprocesser

Inom nätverket utvecklas metoder och pedagogiska verktyg för hur man kan arbeta med kultur i läroprocesser. Här använder man folkbildningens grundpedagogik – att vi lär oss tillsammans, av varandra, genom att mötas. Till det läggs kulturens stora bildningspotential – vad kan jag lära mig om mig själv, andra och världen genom kultur och konst?

Nätverket bidrar till Västra Götalandsregionens större demokrati- och bildningsmål. Vi menar att kultur är en grundförutsättning för aktiva och engagerade medborgare, och delaktighet bidrar till demokratisk utveckling.

I Västra Götalands Kulturstrategi 2024-2027 står det i sektionen Bildning och lusten att lära:

"I omställningen till ett hållbart och konkurrenskraftigt Västra Götanads är bildning, kunskap och kompetens centralt.
// Ett exempel på fruktbar pågående samverkan är den mellan kulturinstitutioner och folkhögskolor inom verksamheten folkbildning och kultur i samverkan."

Bidrar till vidgat deltagande

FOKIS bidrar till Västra Götalandsregionens strävan för ett vidgat deltagande. Kulturen ska nå och angå invånarna.

Många kulturscener inom nätverket erbjuder fribiljetter åt folkhögskolornas deltagare och en gång om året arrangeras en gemensam FOKIS-dag med ett större kulturframträdande. Andra gånger möter folkhögskoledeltagarna kulturorganisationernas personal och får ett fördjupat möte, genom en workshop med eget skapande, att vara med under en repetition eller få en guidad visning.

Kulturinstitutionerna får i sin tur möjlighet till en betydelsefull dialog med folkhögskolornas deltagare, med direkt respons på verksamheten. Den mångfald av perspektiv som folkhögskolornas deltagare kan bidra med är en värdefull resurs för kulturinstitutionerna. Det hjälper dem att nå och angå invånarna.

I Västra Götalands Kulturstrategi 2024-2027 står det i sektionen Vidgat deltagande:

"Kulturen ska nå och angå invånarna, och det ska finnas förutsättningar för alla invånare att delta.
Deltagande i kulturlivet handlar både om att ta del av och att utöva konst och kultur. Att ta del av kultur och att ägna sig åt eget skapande ger en känsla av sammanhang och förbättrar förutsättningarna för självförverkligande, egenmakt och välmående."


Röster från deltagare i nätverket

”Man lär sig så mycket om djurens värld! Bra att vi fick skriva på två språk och kom sen med vänner och familjen att titta på utställningen. De kunde också läsa – det var roligt!”

/Folkhögskoledeltagare efter FOKIS-workshop på Göteborgs Naturhistoriska Museum

 

Josefine Finér. Foto: Anders Nilsson. 

"Det har varit ovärderligt för mig att få träffa andra kulturintresserade lärare och ta del av kulturinstitutionernas arbetssätt och idéer. Det har varit inspirerande att få gå på workshops ledda av deltagare i FOKIS-nätverket. Det har gjort mig mer kreativ och nyfiken på hur andra jobbar för att sprida kultur i sina klasser."

/Josefin Finér, lärare på allmän kurs på Angered folkhögskola.

 

”Tack vare samverkan med folkhögskolorna har vi fått tillfälle att reflektera kring vår verksamhet – framför allt utifrån ett tillgänglighetsperspektiv där texter, bemötande och metoder har utvecklats. Vi har till exempel utvecklat nya metoder för att arbeta med grupper i utställningarna som handlar mindre om teori och språk, och mer om upplevelsen och egna känslor där deltagarna berättar för oss om sina tolkningar av verken – snarare än tvärt om.”

/Röda Sten Konsthalls personal

 

Hanna Källberg. Foto: Anders Nilsson. 

"På vår skola vill vi få in kultur på så många sätt som möjligt. Ett fantastiskt sätt är att få vara en del av FOKIS. Vi åker till operan på rundvandring eller föreställning, lyssnar på Symfonikerna, tittar på konst på Röda sten och deltar i skapande med museipedagogen eller pratar hållbarhet på Borås textilmuseum. Detta samarbete skapar nya tankar och idéer hos våra deltagare och de får möta kulturscener som de aldrig annars kommer i kontakt med. För en del är det första gången de hör livemusik, att få vara med att organisera detta är storslaget!"

/Hanna Källberg, pedagogisk utvecklingsledare på Hjälmared Folkhögskola.

Kontakt

Katarina Hultin

Konsulent

Telefonnummer

Jens Lejhall

Regionutvecklare

Telefonnummer

Anders Nilsson

Enhetschef Demokrati och samhälle

Telefonnummer