Kulturskolan

Barn och ungas eget skapande är ett prioriterat område för Västra Götalandsregionen och Kulturförvaltningen har i uppdrag att stödja kulturskolornas utveckling. Det gör vi genom fortbildning, utvecklingsprojekt, samverkan, processledning och strategiskt arbete.

Vill du få vårt nyhetsbrev?

Nyhetsbrevet för kulturskolan kommer ut ungefär fyra gånger per år. Här skriver vi bland annat om aktuella projekt och fortbildningar. Du som är chef för en kulturskola i Västra Götaland får nyhetsbrevet automatiskt, men alla som är intresserade av våra aktuella projekt kring kulturskolan är välkomna att prenumerera.

Anmälan till nyhetsbrevet för Kulturskolan.


Kulturskolepedagogdagen

Kulturskolepedagogdagen är en årlig fortbildningsdag för pedagoger inom kulturskolan. Här möter man kollegor från hela landet. Tillsammans samtalar, reflekterar och kunskapsdelar vi. Nästa Kulturskolepedagogdag genomförs i oktober 2024.

Ämnesutveckling

Här hittar du fördjupningsmaterial, tips, nätverk, projekt och digitala utbildningar ämnesvis.

Fortbildning

Här hittar du fortbildning i digital tappning som ni på er kulturskola kan ta del av när det bäst passar er.

Ett papper med röd-rosa bakgrund med oregelbundna prickar i grönt, gult och vitt.

Tillgänglighet

Här hittar du som är pedagog i kulturskolan material kring att arbeta tillgängligt och inkluderande. Du får också tips på hur du kan möta elever med olika förutsättningar.

Delaktighet

Vill du utveckla arbetet med delaktighet på din kulturskola? Här har vi samlat material och tips kring delaktighet. Läs mer här.

Frågor? Kontakta oss!

Anette Andersson Huber

Producent

Telefonnummer

Åsa Jansson

Konsulent

Telefonnummer