Teater

Kulturförvaltningen arbetar för att barn och unga i hela Västra Götalandsregionen ska få ta del av scenkonst av högsta kvalitet.

Det gör vi till exempel genom att förmedla kvalitetssäkrade teaterproduktioner via Kulturkatalogen Väst och att erbjuda kommuner, utövande konstnärer samt kulturlivets institutioner fortbildningar och nätverk. Vi driver också utvecklingsprojekt inom scenkonst och har ett tydligt uppdrag att verka för mångfald och kvalitet inom teatern, för en kultur som når och angår alla invånare i Västra Götaland.

Aktuella utlysningar
Våra aktuella utlysningar för stöd, stipendier, residens med mera hittar du under fliken "Stöd och stipendier".

Aktuella fortbildningar och evenemang
Våra aktuella fortbildningar och evenemang hittar du här...

Referensrådet teater – samverkan som resurs

Referensrådet teater startade 2015 på initiativ av teaterkonsulenten på Kulturförvaltningen i Västra Götalandsregionen. Rådet består av kultursamordnare från sex av regionens kommuner som träffas ungefär fyra gånger per år. Syftet är bland annat att få en gemensam överblick över kommande utbud och att samverka kring villkoren för teaterområdet i region och kommuner.

Nätverk för teater- och dramapedagoger

2022 startade Kulturförvaltningen i Västra Götalandsregionen ett nytt nätverk för teater- och dramapedagoger. Här kan vi bland annat diskutera gemensamma utvecklingsfrågor, samarbeten och fortbildningsbehov inom teater- och dramapedagogik.

Kulturkatalogen Väst

I Kulturkatalogen Väst finns ett brett utbud av professionell scenkonst, workshops, projekt, skolbiofilmer och besöksmål. Allt är riktat till barn och unga, allt är kvalitetssäkrat och allt omfattas av det regionala arrangörsstödet.

Techformance

Techformance är ett digitalt verktyg och en arbetsmetod där traditionell scenkonst möter spelvärlden. Projektet tar fram konkreta digitala verktyg med som scenkonstbranschen ska kunna använda för att skapa delaktighet, nya berättelser och konstnärliga upplevelser för barn.

Jennie Wilhelmsson Hedeborg

Enhetschef

Telefonnummer

Ann-Charlotte Eldh

Konsulent teater

Telefonnummer