Jämställdhet

Kulturförvaltningen har i uppdrag att verka för ett jämställt kulturliv i Västra Götalandsregionen och det gör vi genom såväl enskilda insatser som genom konsultationer och handledning. Här hittar du material och verktyg för jämställdhetsarbete inom kultursektorn.

Alla oavsett kön har rätt att ta del av kultur och att utöva kultur, men samhället och kulturlivet är inte jämställt. På flera arenor går det åt rätt håll, men det finns allt för stora skillnader kvar som påverkar både den demokratiska rätten och kvaliteten på kulturen.

Kortfilm: Reflektioner över jämställdheten i scenkonstbranschen

Filmens syfte är att få i gång reflektion kring jämställdhet inom scenkonstbranschen. Den ska skapa underlag för nyanserade och konstruktiva samtal. Vilka tendenser och beteenden verkar finnas? Hur ser det ut när det gäller allt ifrån tillgång till ledande positioner till val av gestaltning? Välkommen att se, sprida och använda som du vill!

Hurdå genuskompetens?

Med genushandledningen Hurdå genuskompetens? vill vi öka medvetenheten om vem och vad som ställs ut på konstinstitutioner. Välkommen att ladda ner handledningen här.

Jämställdhet för kulturskolan

Vad sätter vi på scenen är ett utbildningsmaterial framtaget främst för kulturskolepedagoger. En stor del av innehållet behandlar jämställdhet och representation.

Kontakt

Katarina Hultin

Konsulent

Telefonnummer

Anders Nilsson

Enhetschef Demokrati och samhälle

Telefonnummer