Museiutveckling

Vi erbjuder rådgivning och stöd inom olika museirelaterade frågor för dig som arbetar på museum i Västra Götaland. Vi driver dessutom flera nätverk, bland annat Kulturarvsakademin och Museinätverk Väst, där du inom museivärlden får ta del av ny kunskap och spännande omvärldsbevakning. Här hittar du dessutom aktuella, ekonomiska stöd att söka.

Denna sida är under utveckling och kommer att fyllas på med information allt eftersom, till exempel beredskapsfrågor, digitalisering, museernas roll i samhället, omvärldsbevakning, samlingsförvaltning, utställningsverksamhet med mera.

Längre ner under rubrikerna Stöd och information och Ekonomiska stöd finns länkar till befintliga stödfunktioner i VGR som museer i Västra Götaland redan nu kan ta del av.

Kontakta museiutvecklaren om du har några frågor – kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Kalendarium

Museinätverk Väst

Museinätverk Väst är en samrådsgrupp för museala frågor i Västra Götaland, som ska fungera som ett forum för samverkan inom museisektorn i regionen. Nätverket ska stärka museerna i Västra Götaland. Fokus ska ligga på informationsutbyte, kunskapsdelning, kompetensutveckling och operativ verksamhet.

Kulturarvsakademin, siluetter av olika människor i olika färger går över en bro, illustration

Kulturarvsakademin

Kulturarvsakademin (Heritage Academy) är ett samarbetsprojekt mellan olika kultur – och minnesinstitutioner, Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen. Syftet är att akademin ska fungera som en mötesplats där teori och praktik kan samverka och där akademin kan stödja kunskapsutvecklingen inom universiteten och kulturinstitutionerna. Den huvudsakliga verksamheten består av seminarier, konferenser och fortbildning.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Registrera dig för vårt nyhetsbrev för att följa vad som sker i museisektorn, regionalt och nationellt. Ta del av spännande omvärldsbevakning, få reda mer på de olika museerna runt om i regionenen och kommande evenemang.

Stöd och information

RePublik - Centrum för publikutveckling

RePublik arbetar med omvärldsbevakning, kunskapsdelning och fortbildning med syfte att utveckla kulturorganisationer utifrån ett publikperspektiv. Vi förmedlar det senaste inom publikutveckling och möjliggör kunskapsdelning. Vi finns till för alla offentliga konst- och kulturorganisationer.

Medie- och informationskunnighet

Medie- och informationskunnighet är de kompetenser som gör att människor kan hitta, analysera, värdera och skapa innehåll i olika mediala genrer och former. Att förstå mediernas roll, att kritiskt kunna värdera deras innehåll och fatta välgrundade beslut både som sändare och mottagare, är kärnan i yttrande- och informationsfriheten.

Fyra personer sitter vid ett kafébord framför en tegelbyggnad med gröna portar. Det står fyra cyklar parkerade bredvid.

Platsutveckling

Platsutveckling är en process för att stärka den plats man bor eller verkar på. Här hittar du stöd i arbetet med platsutveckling och kan ta del av insikter från de många insatser som Västra Götalandsregionen genomfört.

En kvinna står och två sitter på en bänk framför en sjö, under ett träd med gulnade löv hösttid.

Kulturturism

I nära samarbete med olika aktörer, både i och utanför Västra Götaland, arbetar Kulturförvaltningen för att långsiktigt stärka kulturens, naturens och kulturarvets roll i besöksnäringen.

Tillgänglighet

För att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet och uttrycka sig genom skapande krävs att information, miljöer och verksamheter är tillgängliga. Kulturförvaltningen arbetar med tillgänglighet bland annat genom konsultation, fortbildning, information, nätverk, publikationer och utvecklingsprojekt.

Torpa stenhus

Gestaltad livsmiljö

Arkitektur, form, design, konst och kulturarv har avgörande betydelse i samhällsbygget och påverkar alla människor i deras vardag. Gestaltad livsmiljö är ett politikområde där flera av Kulturförvaltningens verksamheter flätas samman. Förvaltningen är en resurs för kommuner och andra aktörer i deras arbete med den gestaltade livsmiljön.

Ekonomiska stöd

Gamla sedlar och en ask där det står Primus samt en rostig ask där det står Players no 3.

Sök stöd kultur

Regionala institutioner, organisationer och det fria kulturlivet kan söka stöd från Västra Götalandsregionen som i praktiken genomför sin kulturpolitik genom att ge skriftliga uppdrag och ekonomiska bidrag.

Anders Wikström

Museiutvecklare

Telefonnummer