Vi erbjuder

Vi arbetar med rådgivning, kunskapsspridning, fortbildning, utveckling, omvärldsbevakning och nätverksbyggande, i nära samverkan med kulturlivet och regionens kommuner.

En stor del av vårt erbjudande består av utvecklings- och processtöd till regionens kommuner och andra aktörer. Vi bidrar med kompetens inom metod och vägval, såväl som specialistkunskap inom konstformer, kultur och natur- och kulturarvsfrågor liksom inom horisontella perspektiv som jämställdhet, tillgänglighet, barn och unga och mångfald.

Som regional aktör kan vi se samband och knyta samman andra i samarbeten och utbyten. Vi arbetar nationellt och internationellt för att omvärldsbevaka och erbjuda en utblick som kan vara svår för många av regionens mindre kommuner att klara av på egen hand. 

Rådgivning och kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till våra konsulenter för rådgivning inom ett specifikt ämnesområde.

Barn och unga

Alla barn och unga har rätt till konst och kultur, oavsett var man bor eller vem man är. Vi erbjuder fortbildning, nätverk, inspiration och vägledning så att kulturutövare, kommuner, institutioner och civilsamhället kan erbjuda alla barn och unga konst och kultur med hög konstnärlig kvalitet. Utbudsförmedling genom Kulturkatalogen Väst och det regionala arrangörsstödet är viktiga pusselbitar i det arbetet.

Biblioteksutveckling

Den regionala biblioteksverksamheten främjar bibliotekens utveckling och arbetar i nära dialog och samverkan med regionens kommuner, med civilsamhället och med andra aktörer på regional och nationell nivå. Verksamheten följer den regionala biblioteksplanen där vi särskilt riktar våra resurser till fyra strategiska inriktningar, Det öppna biblioteket, Det skriv- och läsfrämjande biblioteket, Det digitala biblioteket och Det lärande biblioteket.

Kulturliv för alla

Kultur ska nå och angå invånarna. Med utgångspunkt i de mänskliga rättigheterna arbetar Västra Götalandsregionen för ett kulturliv som präglas av jämlikhet, jämställdhet, tillgänglighet och interkulturell dialog.

Kultur och konstarter

Vi arbetar med rådgivning, kunskapsspridning, fortbildning, utveckling, omvärldsbevakning och nätverksbyggande, i nära samverkan med kulturlivet och regionens kommuner.

Museer

Kulturförvaltningen driver fem av Västra Götalandsregionens museer. Här möter publiken natur- och kulturhistorien, från Big bang och livets tidiga utveckling, via bronsåldern, till medeltiden, till 1800-talet, industrihistorien och den moderna tidens historia.

Natur och kulturarv

Vi arbetar med förebyggande och konsultativa insatser inom kulturmiljö och naturmiljö. Syftet är att slå vakt om natur- och kulturarvet i regionen och samtidigt bedriva ett framtidsinriktat utvecklingsarbete.

Samhällsutveckling

Vi erbjuder verktyg, kunskap och processtöd till regionala och lokala initiativ där kultur, natur- och kulturarvet är en resurs för en hållbar samhällsutveckling och demokrati.