Tillgänglighet

För att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet och uttrycka sig genom skapande krävs att information, miljöer och verksamheter är tillgängliga. Kulturförvaltningen arbetar med tillgänglighet bland annat genom konsultation, fortbildning, information, nätverk, publikationer och utvecklingsprojekt.

Varje människa har rätt till full delaktighet i samhällslivets alla delar. Det grundar i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och förtydligas i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Det här gör vi:

  • Verkar för att alla ska ha lika möjlighet till kultur
  • Ger råd, stöd och handledning som en resurs för kulturverksamheternas arbete med tillgänglighet
  • Samarbetar med olika aktörer
  • Arrangerar fortbildningar, konferenser och filmfestivalen Höstrullen
  • Sprider metoder och arbetssätt
  • Arbetar med utvecklingsprojekt
  • Ingår i nätverk

 

Klangfärg

Klangfärg är Västra Götalandsregionens resurscentrum för skapande inom LSS-verksamhet och anpassad skola. Vi riktar oss till dig som arbetar med personer med intellektuella funktionsnedsättningar för att alla människor ska få möjlighet att uttrycka sig genom skapande.

Höstrullen

Höstrullen är filmfestivalen för dig som är elev, deltagare eller personal inom daglig verksamhet eller anpassat gymnasium. Det är en fantastisk möjlighet för dig och din grupp att visa upp egna filmer, men också att se andras filmer och få nya idéer.

Oskarp bild på färgade prickar

Inkluderande kulturliv - en artikelserie

I denna artikelserie träffar du olika kulturintresserade personer som lever med funktionsnedsättning. De berättar om sina erfarenheter av att delta i eller utöva kultur och delar med sig av sina bästa tips för hur man kan verka för ett mer inkluderande kulturliv.

Lina Gardelin

Konsulent

Telefonnummer

Ing-Marie "Ninni" Eriksson

Konsulent

Telefonnummer

Christina "Tina" Weidelt

Konsulent

Telefonnummer