Tillgänglighet

Varje människa har rätt till full delaktighet i samhällslivets alla delar. Det grundar i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och förtydligas i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

För att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet och uttrycka sig genom skapande krävs att information, miljöer och verksamheter är tillgängliga. Kulturförvaltningen arbetar med tillgänglighet bland annat genom konsultation, fortbildning, information, nätverk, publikationer och utvecklingsprojekt.

Det här gör vi:

  • Verkar för att alla ska ha lika möjlighet till kultur
  • Ger råd, stöd och handledning som en resurs för kulturverksamheternas arbete med tillgänglighet
  • Samarbetar med olika aktörer
  • Arrangerar fortbildningar, konferenser och filmfestivalen Höstrullen
  • Sprider metoder och arbetssätt
  • Arbetar med utvecklingsprojekt
  • Ingår i nätverk

Kultur för alla – boka en föreläsning och workshop

Alla har rätt att gå på ett museum, en konstutställning, konsert, festival eller till biblioteket. För att det ska vara möjligt för alla att delta behöver miljöer, information och verksamhet vara tillgängliga. Men hur gör man? Vi erbjuder en fortbildning där vi går igenom vilka behov besökarna, deltagarna och utövarna kan ha. Efter en inledande föreläsning håller vi en workshop kring hur ni kan förbättra tillgängligheten i just er verksamhet.

Klangfärg

Klangfärg är Västra Götalandsregionens resurscentrum för skapande inom LSS-verksamhet och anpassad skola. Vi riktar oss till dig som arbetar med personer med intellektuella funktionsnedsättningar för att alla människor ska få möjlighet att uttrycka sig genom skapande.

Jämlik kultur - för barn och unga med NPF

Starkt ljus, höga ljud och massor av intryck. Miljön på museum och andra kulturinstitutioner blir ofta så intensiv för barn och unga med NPF att de tvingas stanna hemma och går miste om upplevelser. Med projektet Jämlik kultur vill vi ändra på det.

Höstrullen

Höstrullen är filmfestivalen för dig som är elev, deltagare eller personal inom daglig verksamhet eller anpassat gymnasium. Det är en fantastisk möjlighet för dig och din grupp att visa upp egna filmer, men också att se andras filmer och få nya idéer.

Kultur för alla barn

Kultur i Väst och Göteborgs kulturkalas har arbetat tillsammans med tillgängligheten på Barnens kulturkalas. I denna rapport finns bland annat intervjuer, tips och handlingsplaner för att se hur du och din organisation själva kan gå vidare med ert tillgänglighetsarbete. 

Utgiven år: 2017
Finns att beställa i tryckt format. 

Kultur för alla barn som pdf

Lina Gardelin

Konsulent

Telefonnummer

Ing-Marie "Ninni" Eriksson

Konsulent

Telefonnummer

Christina "Tina" Weidelt

Konsulent

Telefonnummer