Onlinekurser

En del av våra fortbildningar finns nu tillgängliga online, att ta del av och genomföra när det passar dig bäst.

Vad sätter vi på scenen?

Välkommen till ett webbmaterial framtaget för kulturskolepedagoger som arbetar med någon form av scenkonst. Materialet består av tolv kapitel som tematiskt behandlar genus, normer, representation, konstnärliga och pedagogiska val samt delaktighet och inflytande. Materialet går att läsa individuellt eller tillsammans med kollegor och behöver inte läsas i en särskild ordning. Förhoppningen är att inspirera både på individnivå och på organisationsnivå – och att materialet inspirera till att skapa framtidens scenkonst!

Börja filma

Här har vi samlat kursserier med tips och inspiration i att börja filma. Materialet är framtaget av Klangfärg, vårt resurscentrum för att utveckla skapandet inom inom LSS-verksamheter och anpassad skola.

Ord i färgade bubblor som bildar en blomma. I mitten av blomman står det "glädje".

Från styrdokument till skaparglädje

Från styrdokument till skaparglädje är ett reflektions- och samtalsverktyg för dig som arbetar som pedagog inom kulturskolan med elever med olika funktionalitet. Fortbildningsmaterialet består av två kortare föreläsningar, samt material för reflektion och kunskapsdelning. Det kan användas individuellt eller i grupp.

Tillgängliga redskap i skaparverkstaden

Håller du i en skapande verksamhet med form och färg? I den här filmserien får du konkreta tips och idéer kring målar- och arbetsredskap som möter olika motoriska förutsättningar.

Inkluderande dansundervisning

För att alla ska kunna delta och bidra arbetar Språng med att skapa olika förutsättningar och tillvägagångssätt för olika behov. Med denna filmserie får du idéer och tips på hur du kan arbeta inkluderande från start, eller utveckla redan befintliga dansövningar.

Kurs i Garage Band

Klangfärg och Eldorado har tillsammans tagit fram en kursserie om Garageband och samspel. Stefan Eklund, handledare i musik och aktivitet på Eldorado, ger en grundläggande genomgång av hur appens olika delar fungerar och vad du kan tänka på för att få till engagemang, delaktighet och musikalisk kvalitet i samspelet med dem du jobbar med.

Mötas i musik

Här får ni ta del av en workshop med Kulturbyrån Gira. De delar med sig av både av sånger och lekar samt tankar och idéer runt sitt skapande arbete. Ett arbete som bygger på allas lust, delaktighet och sångglädje. Att mötas i musik.