Unga utvecklare - guide: Att inkludera på riktigt

Västra Götalandsregionen (VGR) arbetar aktivt med att involvera unga i de demokratiska processerna och har utarbetat ett nytt arbetssätt: Unga regionutvecklare. De tog själva initiativ till att ta fram den här guiden, som stöd och inspiration till andra förvaltningar och organisationer. Syftet är att göra det tydligt och enkelt för den som vill inkludera på riktigt.

Ur förordet till guiden Unga utvecklare – att inkludera på riktigt: "Ungas delaktighet är viktigt – det är något som alla vuxna pratar om. Trots detta involveras inte unga på den nivå som egentligen krävs för faktisk förändring. Vi anser att ungas delaktighet är en fundamental del i ett demokratiskt samhälle. Och genom denna guide ger vi en handledning till de vuxna som vill ta sitt ansvar att främja ungas rättigheter och att inkludera unga på riktigt."

Du hittar guiden här 

Unga kulturutvecklare

Som ett led i att skapa en mer systematisk dialog med unga har Kulturförvaltningen sedan 2022 arbetat med arbetssättet Unga kulturutvecklare. Det bygger på erfarenheterna av Unga regionutvecklare (Utvärdering av Unga regionutvecklare. Hur involverar vi unga meningsfullt?)

 

Syftet är att involvera unga, 15-20 år, i utvecklings- och beslutsprocesser. Att möjliggöra en högre grad av delaktighet och inflytande. I praktiken innebär det att Unga kulturutvecklare undersöker ett område eller en fråga. De genomför ett uppdrag med stöd av en handledare. I slutet av arbetsprocessen ska de presentera resultatet för berörda tjänstepersoner och politiker. De jobbar tillsammans i grupp med stöd av handledare. En utgångspunkt är att de Unga kulturutvecklarna enbart representerar sig själv och inte gruppen barn och unga.

Det kan variera hur många Unga kulturutvecklare som får ett uppdrag, hittills har de varit 3-6 ungdomar. Antalet påverkas av vilket uppdrag de har. 

 

Om uppdragen

Hösten 2022 rekryterades Unga kulturutvecklare för att ta fram ett förslag på hur kulturen i Västra Götaland kan stärkas utifrån barn och ungas behov. Deras perspektiv arbetades in i Västra Götalands kulturstrategi och kulturplan 2024–2027. (Unga kulturutvecklares perspektiv på Västra Götalands kulturstrategi och kulturplan 2024-2027).

Under 2023 projektanställdes Unga kulturutvecklare för att genomföra två olika uppdrag. Under våren fick de undersöka hur barnets rätt till kultur kan stärkas inom hälso-och sjukvården. Arbetet resulterade i ett medskick till arbetet med utvecklingen av barn och ungas hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen.

Höstens uppdrag handlade om att sprida arbetssättet Unga regionutvecklare till fler aktörer. Då skapade de den här praktiska guiden, som ger vuxna stöd i arbetet med att inkludera unga. 

Ebba Kostmann

Regionutvecklare

Telefonnummer