Allt du behöver veta om kulturpolitiken - Bokningsbar workshop

Detta är en stödjande insats för förtroendevalda i kommunen med ansvar för kulturfrågor. Boka insatsen med oss och låt oss skapa ett tillfälle för era politiker att fördjupa tankarna kring sitt uppdrag.

Kulturen omfattar allt från bibliotek, kulturarv och konstarter till mer populärkulturella uttryck som till exempel spelkultur. Som politiker behöver man inte vara sakkunnig på alla områden men det finns allmänna principer och lagar som kommit till framför allt för att behålla konstens och kulturens frihet vilket är en viktig förutsättning för demokratin. Förhållningssättet till själva kulturens värden är därför en grundläggande diskussion för workshopen, som bland annat också tar upp:

• kulturpolitiska nivåer och hur kultursverige hänger ihop
• styrdokument och hur vi utvärderar arbetet
• rollfördelning mellan politiker och tjänstepersoner
• hur hantera debatter och invånarnas synpunkter
• situationer i det dagliga arbetet

Formatet är småskaligt och varvar informationspass med kunskapsdelning och samtal politiker emellan. Om vardagen i kommunpolitiken, om dilemman, lagkrav och hur man ska förhålla sig till andra verksamheter i en kommun.

Tid och upplägg

Formatet är flexibelt och vi anpassar upplägget utifrån era behov och förutsättningar. Kontakta oss så pratar vi om vad som passar er verksamhet bäst!

Karin Lundmark

Utvecklingsledare

Telefonnummer