Infektioner i förskolan

På denna sida finns information att använda när barnen är sjuka och smitta sker på förskolan. Information som är till för förskolepersonal, sjukvårdspersonal och vårdnadshavare.

Frisk i förskolan - information till vårdnadshavare


Blodburen smitta bland barn och ungdomar


Diarré och kräkningar inom förskolan

 

Information till vårdnadshavare

Arabiska  - information till vårdnadshavare 

Engelska  - information till vårdnadshavare 

Somaliska  - information till vårdnadshavare 

Information till förskolepersonal

Information till sjukvårdspersonal   


Streptokockinfektion inom förskolan