Pågående HTA-projekt

Automated digital short-term follow-up of change in antidepressant treatment an effective intervention for depression

Is automated digital short-term follow-up of change in antidepressant treatment an effective intervention for depression?

Projektstart: 2023-04-30

Projektledare
Constanze Wartenberg, psykolog, PhD, HTA-centrum, Västra Götalandsregionen

Delprojektledare
Petteri Sjögren, med.dr, tandläkare, HTA-centrum, Västra Götalandsregionen

Projektsamordnare
Inger Thorin, projektsamordnare, HTA-centrum, Västra Götalandsregionen

Projektgrupp
Steinn Steingrimsson, överläkare, Psykiatri Affektiva, SU/Ö 
Matilda Hamlin, underläkare, Utbildningsenheten, FOUUI, SU/S 
Linda Wesén, IT-strateg, Centrum för Digital Hälsa, ePsykiatrienhet, SU/M 
Harald Aiff, överläkare, Psykiatri Affektiva, SU/Ö 
Lilas Ali, universitetslektor, sjuksköterska, Psykiatri Affektiva, SU/Ö 

Medicinska biblioteket
Therese Svanberg, bibliotekarie, Medicinska biblioteket, SU/S
Agnes Holmberg, bibliotekarie, Medicinska biblioteket, SU/M

Granskare
Ulla Wide, universitetslektor, psykolog, Specialistkliniken orofacial medicin, Göteborg
Robert Sigström, specialistläkare, Psykiatri Kognition och Äldrepsykiatri, SU/M


Optimal längd på postoperativ intravenös och peroral antibiotikabehandling av barn med perforerad blindtarmsinflammation

Optimal längd på postoperativ intravenös och peroral antibiotikabehandling av barn med perforerad blindtarmsinflammation

Projektstart: 2023-10-04

Projektledare
Susanna Wallerstedt, överläkare, professor, HTA-centrum, Västra Götalandsregionen

Delprojektledare
Lennart Jivegård, universitetslektor, överläkare, HTA-centrum, Västra Götalandsregionen

Projektsamordnare
Inger Thorin, projektsamordnare, HTA-centrum, Västra Götalandsregionen

Projektgrupp
Elias Berge, ST-läkare, Barnkirurgi, SU/Ö
Pia Löfgren, överläkare, Barnkirurgi, SU/Ö
Sofia Sjöström, docent, överläkare, Barnkirurgi, SU/Ö

Medicinska biblioteket
Kajsa Magnusson, bibliotekarie, Medicinska biblioteket, SU/M
Ida Stadig, bibliotekarie, Medicinska biblioteket, SU/Ö

Granskare
Magnus Axelsson, överläkare, Klinisk kemi, SU/S


Avnavla friska fullgångna nyfödda

Är det säkert att avnavla friska fullgångna nyfödda vid en minut med avseende på A) risk för järnbrist vid fyra månaders ålder B) neurologisk utveckling under de fem första levnadsåren: jämfört med avnavling med senare tidpunkt (> en minut)?

Projektstart: 2023-04-19

Projektledare
Petteri Sjögren, med.dr, tandläkare, HTA-centrum, Västra Götalandsregionen

Delprojektledare
Lennart Jivegård, universitetslektor, överläkare, HTA-centrum, Västra Götalandsregionen

Projektsamordnare
Inger Thorin, HTA-centrum, Västra Götalandsregionen

Projektgrupp
Hanna Friberg, överläkare, VÖL Obstetriken, avd 308 SU/Östra
Sofia Frändberg, enhetsöverläkare, PhD, Stamcellslaboratoriet/Nationella Navelsträngsblodbanken
Anna Wessberg, barnmorska, PhD, Avd. 314/315, SU/Östra​ 
Vesta Seyed Alikhani, specialistläkare neonatologi, An/Op/IVA Neonatal barn, SU/Ö
Elin Bergdahl, ST-läkare, Kvinnokliniken Trollhättan, NU-sjukvården

Medicinska biblioteket
Therese Svahnberg 
Agnes Holmberg

Granskare
Margareta Hellgren Wångdahl
Maria Skogby
 


Urgent Care Center

Nominerad fråga

Projektstart:
2023-11-15

Projektledare:
Constanze Wartenberg, professor MD, HTA-centrum, Region Västra Götaland

Delprojektledare:
Björn Lindqvist, Överläkare i Gastroenterologi, Docent, verksamhetschef VO Specialistmedicin, HTA-centrum Region Västra Götaland

Projektsamordnare:
Inger Thorin, HTA-centrum, Region Västra Götaland

Projektdeltagare:
Samah Habbouche, doktorand, specialistläkare, Akutmottagningen
Carl Magnusson,PhD, ambulanssjuksköterska, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Per-Arne Svensson, professor
Tobias Carlsson, enhetschef, Akututvecklingscentrum
Lina Holmqvist, PhD, sektionschef, läkare, Akutmottagningen
Ingela Vennman, PhD, strateg, Beredskap och säkerhetsskydd

Medicinska biblioteket:
Ida Stadig, bibliotekarie
Therese Svanberg, bibliotekarie

Granskare:
Naldy Parodi Lopes, ST klinisk farmakologi, Med dr/specialistläkare i allmänmedicin
Michael Breimer,Läkare kirurgi Östra, Verksamhet Kirurgi Östra, Område 5, Sahlgrenska Universitetssjukhuse

 


Klomipramin infusion

Nominerad fråga

Projektstart: Ej fastställt

Projektledare:
Susanna Wallerstedt, Universitetssjukhusöverläkare i klinisk farmakologi, Professor i farmakoterapi, HTA-centrum, Västra Götalandsregionen
Petteri Sjögren, Leg. Tandläkare, PhD, HTA-centrum,
Västra Götalandsregionen
Johan Nilsson, ST-läkare

Projektsamordnare:
Mattias Åbom,HTA-centrum, Västra Götalandsregionen

Projektdeltagare:
Michael Ioannou, Överläkare, Läkare, Verksamhet Psykiatri Affektiva.
Steinn Steingrimsson,
Överläkare, Verksamhetsledning Psykiatri Affektiva.
Caroline Wass, 
Underläkare, ST, Allmänpsykiatri läkare, Verksamhet Psykiatri Affektiva.
Örjan Falk, 
Specialistläkare, Läkare, Verksamhet Psykiatri Affektiva.
Zóltan Szabó, 
Sektionschef, Verksamhetsledning Psykiatri Affektiva.

Medicinska biblioteket:
Therese Svanberg, bibliotekarie
Joss Gustavsson, bibliotekarie

Granskare:
Harald Aiff, 
Överläkare, Allmänpsykiatri läkare,
Verksamhet Psykiatri Affektiva.
Anders Larsson,Ö
verläkare, Neuro- och Rehabiliteringskliniken, SÄS


Sjukhusvård i hemmet


Projektstart:2024-04-10

Projektledare:
Constanze Wartenberg, Psykolog, Medicine Doktor, HTA-centrum, Västra Götalandsregionen.
Christina Bergh,Överläkare Gynekologi & Obstetrik, Professor,
HTA-centrum, Västra Götalandsregionen
Ylva Carlsson, Enhetschef HTA-centrum, Överläkare Gynekologi & Obstetrik, Docent,
HTA-centrum, Västra Götalandsregionen

Projektsamordnare:
Mattias Åbom, HTA-centrum, Västra Götalandsregionen

Projektgrupp:
Malin Bengtsson, SSK Palliativt centrum, VO LAP
Emma F Hansson ST läkare strokesektionen, MGAÖ,
Anna Gyberg, Leg sjuksköterska Verksamhetsutvecklare, MGAÖ och PhD-stud
Erika Angham som är specialist sjuksköterska i NSVT.
Louise Freitag specialist-ssk, verksamhet Ortopedi.
Karolina Larsson, Disputerad överläkare i reumatolog
Andreas Hellström, Chalmers


Medicinska biblioteket:
Therese Svanberg, HTA- bibliotekarie
Yommine Hjalmarsson, bibliotekarie, Chalmers
Ann-Catrin Ekelund, bibliotekarie

Granskare:
Robert Eggertsson, forskningsledare,FoU primär och nära vård Göteborg och Södra Bohuslän, FoU primär och nära vård, FoUUI
Anders Edebo, Chefläkare,Kvalitetsutveckling och patientsäkerhet, Gemensam administration,
Tobias Carlsson,Sjukhusledning, Gemensam administration,


Hemförlossning

Nominerad fråga: Hemförlossning

Projektstart: Ej fastställt

Projektledare:
Petteri Sjögren,Leg. Tandläkare, PhD, HTA-centrum, Västra Götalandsregionen
Ylva Carlsson, Enhetschef HTA-centrum, Överläkare Gynekologi & Obstetrik, Docent, HTA-centrum, Västra Götalandsregionen
Christina Bergh, Överläkare Gynekologi & Obstetrik, Professor, HTA-centrum, Västra Götalandsregionen

Projektsamordnare:
Mattias Åbom, HTA-centrum, Västra Götalandsregionen

Projektdeltagare:
Obstetriker:
Henrik Hagberg, Överläkare/Professor, obstetrik, SU & GU
Verena Sengpiel, Överläkare, Diagnostik patologi 1, Sahlgrenska,
Verksamhet Klinisk patologi, SU
& GU
Neonatolog:
Anders Elfvin, Överläkare,/Professor, Läkare neonatologi,
Verksamhet AnOpIva neonatal barn.
SU & GU
Barnmorskor:
Karolina Lindén, GU
Ida Lyckestam Thelin, BB Gårda & GU
ST läkare:
Carolina Herding, Underläkare,ST Obstetrik, Verksamhet Obstetrik,


Patientrepresentant
Hanna Edholm

Medicinska biblioteket:
Anna Liljegren, bibliotekarie
Ida Stadig, bibliotekarie

Granskare:
Annika Strandell, Universitetssjukhusöverläkare, Läkare gynekologi och reproduktionsmedicin, Verksamhet Gynekologi och reproduktionsmedicin.
Helena Lundgren, Professor i reproduktiv hälsa, Leg barnmorska

 

 

 


Övergripande frågeställning är om generell screening med vaginalt ultraljud