Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Pågående HTA-projekt

Laparoskopiskt ultraljud som diagnostisk metod för att kartlägga anatomi och d.choledochus stenar under laparoskopisk cholecystektomi

Projektstart: 2022-12-07

Ansvarig beställare
Darius Ribokas, överläkare, Kirurgmott Frölunda, Sjukhusen i Väster, Darius.ribokas@vgregion.se

Verksamhetschef
Ulla Delfs Moss, verksamhetschef, Sjukhusen i Väster, Kungälv, Ulla.delfs.moss@vgregion.se

Projektledare
Susanna Wallerstedt, överläkare, professor, HTA-centrum, Västra Götalandsregionen, Göteborg

Delprojektledare
Lennart Jivegård, docent, läkare, HTA-centrum, Västra Götalandsregionen, Göteborg

Projektsamordnare
Pernilla Rönnholm, projektsamordnare, HTA-centrum, Västra Götalandsregionen, Göteborg

Projektdeltagare

Anders Edebo, överläkare, PhD, Kirurgmott Frölunda, Sjukhusen i Väster

John Andersson, överläkare, PhD, Kirurgi-ortopedi-urologmott, Alingsås lasarett, Sjukhusen i Väster

Darius Ribokas, överläkare, PhD, Kirurgmott Frölunda, Sjukhusen i Väster

Medicinska Biblioteket
Joss Gustavsson, bibliotekarie, Medicinska biblioteket, SU/S
Therese Svanberg, bibliotekarie, Medicinska biblioteket, SU/S

Granskare
Michael Breimer, universitetsöverläkare, Kirurgi, SU/Ö
Anne Haglind Olmarker, chefsläkare, Kvalitetsutveckling och patientsäkerhet, SU/S

Nominerad fråga Egenmonitorering

Analysis plan Egenmonitorering

Beställare
Per Albertsson, FoU-chef, ledning, sjukhusdirektör och stab
per.albertsson@vgregion.se

Beställare
Helena Vallo Hult
Utvecklingsledare, Utveckling och planering, NU-sjukvården
PhD, Universitetslektor i informatik med inriktning arbetsintegrerat lärande (AIL), Högskolan Väst
helena.vallo.hult@vgregion.se

Projektledare
Constanze Wartenberg, psykolog, PhD, HTA-centrum, Västra Götalandsregionen

Delprojektledare
Lennart Jivegård, universitetslektor, överläkare, HTA-centrum, Västra Götalandsregionen

Projektsamordnare
Pernilla Rönnholm, projektsamordnare, HTA-centrum, Västra Götalandsregionen

Medicinska biblioteket
Kajsa Magnusson, bibliotekarie, Medicinska biblioteket, SU/M
Therese Svanberg, bibliotekarie, Medicinska biblioteket, SU/S

Projektgrupp
Helena Vallo Hult, utvecklingsledare, Utvecklings- och Planeringsenheten, NU-sjukvården

Magnus Kjellberg, strateg, Omr 4, SU/S

Kajsa Quitz, verksamhetsutvecklare, Omr V7, Närhälsan

Gudrun Greim, enhetschef, Omr V7, Närhälsan

Verksamhetsrepresentanter
Ola Nyström, ST-läkare, Medicin, Geriatrik och Akutmottagning, SU/Ö

Granskare
Återkommer. 

Ger den nya generationens insulinpumpar förbättring av Hba1c-nivåer och minskat antal hyper- och hypoglykemi-attacker jämfört med mer konventionella insulinpumpar?

Projektstart: 2022-05-05

Projektledare
Cecilie Hongslo Vala, PhD, HTA-centrum, Västra Götalandsregionen

Delprojektledare
Henrik Sjövall, professor, läkare, HTA-centrum, Västra Götalandsregionen

Projektsamordnare
Pernilla Rönnholm, projektsamordnare, HTA-centrum, Västra Götalandsregionen

Projektgrupp
Christel Hero, läkare, Specialistmedicin, SU/S
Katarina Eeg-Olofsson, överläkare, Specialistmedicin, SU/S

Medicinska biblioteket
Ida Stadig, bibliotekarie, Medicinska biblioteket, SU/Ö
Therese Svanberg, bibliotekarie, Medicinska biblioteket, SU/S

Granskare
Annika Dotevall, specialist diabetes mellitus, Endokrinologen, SU/Ö

Nominerad fråga

Beställare/ansvarig
Aase Eriksson, ordförande Nationell arbetsgrupp självskadebeteende

Projektledare
Susanna Bernhardsson, docent, sjukgymnast, HTA-centrum, Västra Götalandsregionen

Delprojektledare
Petteri Sjögren, med.dr, tandläkare, HTA-centrum, Västra Götalandsregionen

Projektsamordnare
Pernilla Rönnholm, projektsamordnare, HTA-centrum, Västra Götalandsregionen

Projektdeltagare
Erik Ydrefeldt, psykolog, Vuxenpsykiatrimottagning Emotionell Instabiitet, Region Skåne, Malmö
Flavio di Leone, sektionschef, Psykiatri Affektiva, SU/Ö

Medicinska biblioteket
Återkommer. 

Granskare
Ulla Leyla Karilampi

Is automated digital short-term follow-up of change in antidepressant treatment an effective intervention for depression?

Projektet under planering. 

Beställare
Steinn Steingrimsson, överläkare, Psykiatri Affektiva, SU/Ö
steinn.steingrimsson@vgregion.se

Verksamhetschef
Mathias Alvidius, verksamhetschef, Psykiatri Affektiva, SU/Ö
mathias.alvidius@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2023-01-27 11:27