Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Pågående HTA-projekt

Laparoskopiskt ultraljud som diagnostisk metod för att kartlägga anatomi och d.choledochus stenar under laparoskopisk cholecystektomi

Projektstart: 2022-12-07

Projektledare
Susanna Wallerstedt, överläkare, professor, HTA-centrum, Västra Götalandsregionen, Göteborg

Delprojektledare
Lennart Jivegård, docent, läkare, HTA-centrum, Västra Götalandsregionen, Göteborg

Projektsamordnare
Inger Thorin, projektsamordnare, HTA-centrum, Västra Götalandsregionen, Göteborg

Projektdeltagare
Anders Edebo, överläkare, PhD, Kirurgmott Frölunda, Sjukhusen i Väster
John Andersson, överläkare, PhD, Kirurgi-ortopedi-urologmott, Alingsås lasarett, Sjukhusen i Väster
Darius Ribokas, överläkare, PhD, Kirurgmott Frölunda, Sjukhusen i Väster

Medicinska Biblioteket
Joss Gustavsson, bibliotekarie, Medicinska biblioteket, SU/S
Therese Svanberg, bibliotekarie, Medicinska biblioteket, SU/S

Granskare
Michael Breimer, universitetsöverläkare, Kirurgi, SU/Ö
Anne Haglind Olmarker, chefsläkare, Kvalitetsutveckling och patientsäkerhet, SU/S
Björn Lindkvist, verksamhetschef, Specialistmedicin, SU/S

GPM (General Psychiatric Management) – mår personer med självskadebeteende bättre av metoden?

Projektstart: 2022-11-30

Projektledare
Susanna Bernhardsson, docent, sjukgymnast, HTA-centrum, Västra Götalandsregionen

Delprojektledare
Petteri Sjögren, med.dr, tandläkare, HTA-centrum, Västra Götalandsregionen

Projektsamordnare
Inger Thorin, projektsamordnare, HTA-centrum, Västra Götalandsregionen

Projektdeltagare
Erik Ydrefeldt, psykolog, Vuxenpsykiatrimottagning Emotionell Instabiitet, Region Skåne, Malmö
Flavio di Leone, sektionschef, Psykiatri Affektiva, SU/Ö
Sophie Liljedahl, psykolog, klinisk forskningsledare, Psykiatri Affektiva, SU/S 

Patientrepresentant
Johanna Hansen, patientorganisationen Shedo

Medicinska biblioteket
Ida Stadig, bibliotekarie, Medicinska biblioteket, SU/Ö
Ann Liljegren, bibliotekarie, Medicinska blbiioteket, SU/S

Granskare
Ulla Leyla Karilampi, psykolog, med.dr, Medlink Nordic AB
Steinn Steingrimsson, professor, Psykiatri Affektiva, SU/M

Is automated digital short-term follow-up of change in antidepressant treatment an effective intervention for depression?

Projektstart: 2023-04-30

Projektledare
Constanze Wartenberg, psykolog, PhD, HTA-centrum, Västra Götalandsregionen

Delprojektledare
Petteri Sjögren, med.dr, tandläkare, HTA-centrum, Västra Götalandsregionen

Projektsamordnare
Inger Thorin, projektsamordnare, HTA-centrum, Västra Götalandsregionen

Projektgrupp
Steinn Steingrimsson, överläkare, Psyikiatri Affektiva, SU/Ö 
Matilda Hamlin, underläkare, Utbildningsenheten, FOUUI, SU/S 
Linda Wesén, IT-strateg, Centrum för Digital Hälsa, ePsykiatrienhet, SU/M 
Harald Aiff, överläkare, Psykiatri Affektiva, SU/Ö 
Lilas Ali, universitetslektor, sjuksköterska, Psykiatri Affektiva, SU/Ö 

Medicinska biblioteket
Therese Svanberg, bibliotekarie, Medicinska biblioteket, SU/S
Agnes Holmberg, bibliotekarie, Medicinska bilbioteket, SU/M

Granskare
Ulla Wide, universitetslektor, psykolog, Specialistkliniken orofacial medicin, Göteborg
Robert Sigström, specialistläkare, Psykiatri Kognition och Äldrepsykiatri, SU/M

Optimal längd på postoperativ intravenös och peroral antibiotikabehandling av barn med perforerad blindtarmsinflammation

Projektstart: 2023-10-04

Projektledare
Susanna Wallerstedt, överläkare, professor, HTA-centrum, Västra Götalandsregionen

Delprojektledare
Lennart Jivegård, universitetslektor, överläkare, HTA-centrum, Västra Götalandsregionen

Projektsamordnare
Pernilla Rönnholm, projektsamordnare, HTA-centrum, Västra Götalandsregionen

Projektgrupp
Elias Berge, ST-läkare, Barnkirurgi, SU/Ö
Pia Löfgren, överläkare, Barnkirurgi, SU/Ö
Sofia Sjöström, docent, överläkare, Barnkirurgi, SU/Ö

Medicinska biblioteket
Kajsa Magnusson, biblitekarie, Medicinska biblioteket, SU/M
Ida Stadig, biblitekarie, Medicinska biblioteket, SU/Ö

Granskare
Magnus Axelsson, överläkare, Klinisk kemi, SU/S
Björn Lindkvist, verksamhetschef, Specialistmedicin, SU/S

Är det säkert att avnavla friska fullgångna nyfödda vid en minut med avseende på A) risk för järnbrist vid fyra månaders ålder B) neurologisk utveckling under de fem första levnadsåren: jämfört med avnavling med senare tidpunkt (> en minut)?

Projektstart: 2023-04-19

Projektledare
Petteri Sjögren, med.dr, tandläkare, HTA-centrum, Västra Götalandsregionen

Delprojektledare
Lennart Jivegård, universitetslektor, överläkare, HTA-centrum, Västra Götalandsregionen

Projektsamordnare
Pernilla Rönnholm, pprojektsamordnare, HTA-centrum, Västra Götalandsregionen

Projektgrupp
Hanna Friberg, överläkare, VÖL Obstetriken, avd 308 SU/Östra
Sofia Frändberg, enhetsöverläkare, PhD, Stamcellslaboratoriet/Nationella Navelsträngsblodbanken
Anna Wessberg, barnmorska, PhD, Avd. 314/315, SU/Östra​ 
Vesta Seyed Alikhani, specialistläkare neonatologi, An/Op/IVA Neonatal barn, SU/Ö
Elin Bergdahl, ST-läkare, Kvinnokliniken Trollhättan, NU-sjukvården

Medicinska biblioteket
Återkommer med information. 

Granskare
Återkommer med information. 

Nominerad fråga

Projektstart:
återkommer

Projektledare:
Constanze Wartenberg, professor MD, HTA-centrum, Region Västra Götaland

Delprojektledare:
Susanne Bernhardsson,docent, fysioterapeut, HTA-centrum, Region Västra Götaland.
Lennart Jivegård,universitetslektor, överläkare, HTA-centrum, Region Västra Götaland

Projektsamordnare:
Inger Thorin, HTA-centrum, Region Västra Götaland

Projektdeltagare:
Samah Habbouche, doktorand, specialistläkare, Akutmottagningen
Carl Magnusson,PhD, ambulanssjuksköterska, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Per-Arne Svensson, professor
Tobias Carlsson, enhetschef, Akututvecklingscentrum
Lina Holmqvist, PhD, sektionschef, läkare, Akutmottagningen
Ingela Vennman, PhD, strateg, Beredskap och säkerhetsskydd

Medicinska biblioteket:
Ida Stadig, bibliotekarie
Therese Svanberg, bibliotekarie

Granskare:
Återkommer

 

 


Senast uppdaterad: 2023-09-05 15:58