Hjälpmedel under projekt

Tabeller för sammanställningar

Tabeller för sammanställningar

Summery of Findings - SoF-table
Artikelgranskning - gruppens gemensamma

GRADE

Work sheet GRADE - arbetsblad för att sammanställa evidensstyrkan per effektmål

GRADE cheat sheet Santesso 2019

Tips till andra länkar:

SBU Metodhandbok

EBM Calculators
Centre for EBM, University of Toronto, Canada. EBM kalkylator som beräknar sensitivitet, specificitet, riskberäkningar, oatds, etc.

Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering (SBU)