Förändringar i uppföljnings- och kvalitetsindikatorer 2023

Publicerad:

Med anledning av den nya regionala medicinska riktlinjen för stressrelaterad psykisk ohälsa har kvalitetsindikatorerna i HUGIN som idag gäller utmattningssyndrom uppdaterats med diagnoskoder för stressrelaterad psykisk ohälsa.

Stressrelaterad psykisk ohälsa

Sammanställningen av vilka diagnos- och KVÅ-koder som fångas i indikatorerna har uppdaterats utifrån Socialstyrelsens revidering av giltiga diagnos- och åtgärdskoder för 2023. Aktuellt dokument för Uppföljnings- och kvalitetsindikatorer för Vårdval Rehab 2023 finns på Vårdgivarwebben:

Uppföljnings- och kvalitetsindikatorer Vårdval Rehab

Kontakt vid frågor:
vardval.rehab@vgregion.se