3. Allmänna villkor

3.15 Patientförmåner

Vad gäller vid användande av tolk?

Gällande asylsökande och personer utan tillstånd:
Gällande asylsökande personer är det viktigt att uppge LMA-nr när tolk bokas för att fakturan ska skickas till de som arbetar med regelverks- och ersättningsfrågor för asylsökande och personer utan tillstånd. Saknar personen tillstånd för att vistas i landet behöver detta framgå i bokningen av tolk.

Bra information om asylsökande och personer utan tillstånd finns på Vårdgivarwebben.

Gällande personer med uppehållstillstånd:
Enheter inom Vårdval Rehab ska använda auktoriserad tolk via Tolkförmedling Väst, i enlighet med Krav- och Kvalitetsboken kapitel 3.15.1. Enheter inom Vårdval Rehab faktureras inte av Tolkförmedling Väst, fakturan går direkt till Västra Götalandsregionen.

Inom vårdval rehab är det endast vid ett genomfört besök som extra kontaktpoäng ”Tolkmedverkan” kan erhållas. Återbud och/eller uteblivande från besök registreras som notat och ersätts ej.

Övrigt om registrering av tolk:
KVÅ-kod ZV020 registreras i samband med att auktoriserad tolk anlitas.

Tänk på att barn inte får användas som språktolk i Västra Götalandsregionen.

Bra information om användande av tolk finns på Lärandecenter för Migration och Hälsa