Chefsdag

Barnskyddsteam Västra Götaland och Västra Götalands kompetenscentrum om våld i nära relation arrangerar 11 oktober en chefsdag kring barns rätt till en uppväxt fri från våld. Ledning och chefer har det yttersta ansvaret för att personal har rätt kunskaper och goda förutsättningar för att kunna fullfölja sina skyldigheter gällande barn som riskerar eller som far illa. Denna konferens vänder sig till chefer och medarbetare med arbetsledande funktion inom hälso- och sjukvården i Västra Götaland.

Anmäla er till konferensen:

Chefsdag 11 oktober 2024