Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Om BST VG

Barnskyddsteam Västra Götaland arbetar för att öka kunskap om utsatta barn. Vi erbjuder kostnadsfri konsultation, rådgivning och utbildning till dig som arbetar inom privat och offentlig hälso- och sjukvård i Västra Götaland.

Den 1 januari 2021 blev Barnskyddsteam en permanent verksamhet med förvaltningstillhörighet Regionhälsan.

Barnskyddsteam Västra Götalands uppdrag är att:

 • Förbättra arbetet med och öka kunskapen om barn som far illa, riskerar att fara illa eller misstänks fara illa.
 • Öka medvetenheten om utsatta barn.
 • Framföra en hållbar struktur för barnskyddsarbete inom hälso- och sjukvården.

Verksamheten har drivits i projektform vid Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus sedan 2015.

Samverkan

Vi samverkar med andra verksamheter och har ett kunskapsutbyte med bl.a.:

 • Socialtjänst
 • Polismyndighet
 • Åklagarmyndighet
 • Bräcke Diakoni
 • Elevhälsa och skolhälsovård
 • Barnahusen i VGR
 • Barnskyddsteamen i Sverige
 • Inom VGR är det bland annat:
  • Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV)
  • Avdelning Social Hållbarhet-Barnets mänskliga rättigheter
  • Utväg Skaraborg/Södra Älvsborg
  • Kunskapscentrum för jämlik vård.

Utbildning

Barnskyddsteam Västra Götaland, föreläser kostnadsfritt för hälso- och sjukvården i VGR inom området: Barn som far illa, riskerar att fara illa eller misstänks fara illa.

Vi föreläser i första hand på enheter när det är grupper större än 50 deltagare. Vi prioriterar idagsläget föreläsningar på kurser och utbildningar. 

Vi utvecklar under 2021-2022 ett utbildningsprogram med återkommande utbildningar i Lärportalen med hjälp av VGR Akademi. 

Redan nu finns Webbutbildningen VERA tillgängligt i Lärportalen (se under utbildningar).

Exempel på föreläsningar:

 • Fysisk misshandel
 • Psykisk misshandel
 • Omsorgssvikt
 • Dokumentation
 • Psykosocialt omhändertagande
 • Barnpsykologiskt perspektiv och intervention
 • Etik och bemötande
 • Brottsstatistik
 • Juridik

Ta kontakt med oss:

Ring

Mejl

Målgrupp

Vi stöttar dig som arbetar inom privat
och offentlig hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen.

 • Sjukhus
 • Vårdcentraler
 • Barnavårdscentraler
 • Mödravårdscentraler
 • Barnmorskemottagningar
 • Tandvårdsenheter
 • Ungdomsmottagningar

Konsultation

Har du behov av konsultation och rådgivning i ärenden som rör barn
som far illa?

Vi guidar dig i frågor som rör:

 • Fysisk misshandel
 • Sexuella övergrepp
 • Psykisk misshandel
 • Omsorgssvikt
 • Juridik

Ta kontakt med oss:

Ring

Mejl

Senast uppdaterad: 2021-06-23 09:24