Konsultation och rådgivning

Hälso- och sjukvårdspersonal i Västra Götalandsregion kan konsultera barnskyddsteamet vardagar mellan 08:00 och 16:45.

Behöver du rådgivning i ärenden som rör barn som far illa och barnskydd kan du ringa oss. 

Vi guidar dig i frågor som handlar om: 

  • Fysisk misshandel
  • Sexuella övergrepp
  • Psykisk misshandel
  • Omsorgsvikt och försummelse
  • Juridiska frågor 
  • Frågor om dokumentation som handlar om barn som far illa eller misstänks far illa samt journal via nätet och blockering och försegling. 

Ta kontakt med oss:

031 - 343 42 08 

barnskyddsteam@vgregion.se

Vi föredrar att du tar kontakt med oss via telefon men du kan även mejla oss.
Se till att det är avidentifierade uppgifter. 
 
 
All post, oavsett om det skickas som brev, e-post eller annat, räknas som allmän handling och kommer därför att diarieföras. Det innebär bland annat att materialet blir offentligt och att allmänheten och massmedia kan få rätt att ta del av innehållet. 
Barnskyddsteam Västra Götaland har inget hälso- och sjukvårdsuppdrag och använder för närvarande inte e-post för att kommunicera kring patientrelaterad information till dig som är patient eller vårdsökande - det gäller även om det är du själv som har kontaktat Barnskyddsteam Västra Götaland och begärt att få svar via e-post.