Information från Läkemedelskansliet gällande läkemedel som används för behandling av covid -19

Information från Läkemedelskansliet gällande läkemedel som används för behandling av covid -19

Sortimentsrådet
Läkemedel VGR
informerar
Terapigrupp: Infektion
Senast uppdaterat

2023-11-07 Ny information från Läkemedelskansliet

2023-02-23 - Uppdaterad information från Läkemedelskansliet gällande Paxlovid.
2022-12-16- Uppdaterad information från Läkemedelskansliet gällande Paxlovid
2022-10-10- Uppdaterad information från Läkemedelskansliet
2022-06-27- Uppdaterad information från Läkemedelskansliet
2022-03-18 – Uppdaterad information från Läkemedelskansliet
gällande monoklonala antikroppar och antivarala läkemedel för behandling av covid-19.

Information

Se uppdaterad Information från Läkemedelskansliet/Socialstyrelsen 


Viktigt att notera att vid beställning till sjukvården eller kommunala förråd beställs Paxlovid på varunummer 773590 fram till 2023-12-15 då Socialstyrelsens regeringsuppdrag avslutas.

Efter 2023-12-15 sker beställningar och förskrivning av Paxlovid på ordinarie varunummer 591488. 

Övrigt

Se även Regional rutin - Monoklonala antikroppar mot covid-19.

Ledtider:
-Normal beställning: Cirka 2 vardagar.

-Akut beställning: Leverans sker i samråd med RGL, extrakostnad tillkommer.

Den senaste informationen om tillgänglighet finns i Hamlet.

Sortimentsrådet Läkemedel
Sjukvårdsapotek VGR
sortimentsradet.lakemedel@vgregion.se