Restinformation: Fluorescite 100 mg/ml inj-vätska

Sortimentsrådet
Läkemedel VGR
informerar
Terapiområde: Ögon
Senast uppdaterat 2024-02-21 

Läkemedel

Fluorescite 100 mg/ml inj-vätska 12 x 5 ml injektionsflaska
vnr: 090970 

Status

Restnoterar med preliminärt leveransdatum 2024-04-16

Alternativ

Licensalternativ: 

Fluorescein Alcon 10% solution for injection 
Alcon Deutschland GmbH Tyskland
Produktresumé
12 x 5 ml
Varnummer 747200
Pris ca 3000 kr
Ledtid: ca 10arbetsdagar (kan komma att ändras, för mer information om specifik order, kontakta RGL)

 

Varje förskrivare får ta ställning till om detta är ett alternativ som passar deras verksamhet

Informationskälla

Företaget, RGL

Övrigt

Skicka in licensmotivering via KLAS.

Den senaste informationen om tillgänglighet finns i Hamlet.

Sortimentsrådet Läkemedel
Sjukvårdsapotek VGR
sortimentsradet.lakemedel@vgregion.se