Restinformation: Actilyse 10mg, 20mg samt 50mg

Sortimentsrådet
Läkemedel VGR
informerar
Terapigrupp: Neurologi
Senast uppdaterat

2023-06-27 Uppdaterad information från Läkemedelskommittén kring terapirekommendationer orsakad av restnotering

2023-05-31 Uppdaterad information
2022-07-01 Restnotering Actilyse

Läkemedel


Actilyse 10 mg vnr 114678
Actilyse 20 mg vnr 404491
Actilyse 50 mg vnr 404533

Det råder för närvarande begränsad tillgång på Actilyse 10mg, 20mg och 50mg. Det sker nationell samordning och månatliga allokeringar för att säkerställa tillgången för alla regioner. Det sker även en regional fördelning mot förvaltningarna inom VGR av Actilyse 20mg och 50mg. 

Se även information från Nätverk för Sveriges Läkemedelskommittéer (NAG LOK) Rekommendation för hantering av restsituation för Actilyse (alteplas) - Janusinfo.se

Den senaste informationen om tillgänglighet finns i Hamlet.

Sortimentsrådet Läkemedel
Sjukvårdsapotek VGR
sortimentsradet.lakemedel@vgregion.se