Restinformation: Aciclovir Pfizer 25mg/ml, 10ml och 20ml

Sortimentsrådet
Läkemedel VGR
informerar
Terapiområde: Infektion
Senast uppdaterat

2024-05-21 Ersättningsvara för 20ml finns tillgänglig, samt ytterligare licensalternativ för 10ml
2024-04-17 Licensalternativ till 20 ml
2024-03-28 Aciclovir Pfizer, konc till infusionsvätska, lösning 25mg/ml, 10ml och 20ml restnoterar
2024-02-07 Aciclovir Pfizer, konc till infusionsvätska, lösning 25mg/ml, 10ml restnoterar

Läkemedel

Aciclovir Pfizer, konc till infusionsvätska, lösning 25mg/ml, 10ml
Vnr: 038510
Aciclovir Pfizer, konc till infusionsvätska, lösning 25mg/ml, 20ml
Vnr: 547789

Status

Restnoterar med preliminärt leveransdatum
2024-12-06 

Ersättningsvaran Aciclovir Accord 25mg/ml 20 ml levereras för vnr: 547789 Aciclovir Pfizer, konc till infusionsvätska, lösning 25mg/ml, 20ml

Alternativ

Licensalternativ till aciclovir 25 mg/ml 10 ml:

Beställ i 1:a hand:
Aciklovir Hikma 250 mg pulver till lösning för infusion, 10 vialer
MAH: Hikma Farmacêutica (Portugal), Italien S.A.
Produktresumé
Vnr: 847714
Pris: ca 750kr
Ledtid: 10 arbetsdagar (kan komma att ändras, för mer information om specifik order, kontakta RGL)

Beställ i 2:a hand:
Aciklovir Hikma 250 mg pulver till lösning för infusion, 10 vialer
MAH: Hikma Farmacêutica (Portugal), Tyskland S.A.
Produktresumé
Vnr: 747627
Pris: 2400kr
Ledtid: 10-15 arbetsdagar (kan komma att ändras, för mer information om specifik order, kontakta RGL)

Licensalternativ till aciclovir 25 mg/ml 20 ml: 

Aciclovir pulv f inf, 500 mg, 10 vialer
MAH: Hikma Pharmaceuticals, Tyskland
Produktresumé
Vnr 847928
Pris: ca 3050 kr
Ledtid: ca 20-25 arbetsdagar (kan komma att ändras, för mer information om specifik order, kontakta RGL)

Aciclovir pulv f info, 500 mg, 5 vialer
MAH: Ratiopharm, Tyskland
Produktresumé
Vnr: 680586
Pris: ca 1500 kr
Ledtid: ca 25 arbetsdagar (kan komma att ändras, för mer information om specifik order, kontakta RGL)

Regiongemensam licens finns på ovanstående preparat för beställning på rekvisition. 

OBS Alternativ

Varje förskrivare får ta ställning till om detta är ett alternativ som passar deras verksamhet

Informationskälla

Företaget, RGL

Den senaste informationen om tillgänglighet finns i Hamlet.

Sortimentsrådet Läkemedel
Sjukvårdsapotek VGR
sortimentsradet.lakemedel@vgregion.se