Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Regional kunskapsstyrning

Vårdpersonal framför en datorskärm

Alla Sveriges regioner skapar, med stöd av Sveriges kommuner och regioner (SKR), ett gemensamt system för att styra kunskap. Målet är att vårdpersonal ska få ett bättre kunskapsstöd vid behandlingar, att patienter upplever en ökad kvalitet och att vården ska bli mer jämlik.

Det nya med arbetssättet innebär att mer kunskapsunderlag tas fram gemensamt på nationell nivå så att ett större fokus regionalt kan läggas på implementering och förbättringsarbete.

I Västra Götalandsregionen (VGR) har 25 regionala programområden och ett primärvårdsråd bildats. Dessa programområden ansvarar för processteam runt specifika diagnoser. De regionala teamen kopplas till lokalt processarbete i vårdverksamheten. Samverkan sker även på sjukvårdsregional nivå (med Region Halland) samt med kommunerna i Västra Götaland via VästKom.

 

Regional modell för kunskapsstyrning

VGR:s modell för arbetet speglar det nationella systemet. Läs mer om modellens komponenter och hur de samspelar med varandra:

Regionala programområden och primärvårdsrådet

Regionala processteam

Regionala stödfunktioner

Regional samordning

Regionala programområden och primärvårdsrådet

De regionala programområdena och primärvårdsrådet ska:

 • se till att nationella kunskapsunderlag tas omhand och genom ett gemensamt lärande omsätts i regionala processer. Lokal och regional kunskap ska även förmedlas till det nationella programområdet.
 • leda de regionala processteamen för att säkerställa processernas patientupplevda och medicinska kvalitet samt effektivitet.

Lista på Regionala programområden och råd

 

Verksamhetsplaner 2022/2023

RESAK har sammanställt huvuddragen i de regionala programområdenas prioriterade insatsområden för 2023 och analys av kommande insatsområden framöver. Avsikten är att ge en översiktlig bild av planerade insatser inom regional kunskapsstyrning i syfte att underlätta förvaltningarnas/verksamheters planering för 2023.

Kopplade indikatorer och måltal redovisas i en separat sammanställning, den så kallade indikatorlistan för sjukhusförvaltningarna, framtagen tillsammans med avdelningen data och analys på Koncernkontoret. För primärvården upprättas en separat förteckning

 

Uppdragsbeskrivning regionalt programområde

Västra sjukvårdsregionen (VGR och Region Halland) har nationellt värdskap för dessa områden:

Värdskapet innebär att förse det nationella programområdet med ordförande, processledare, kompetens och utvecklingskraft.

Mer information om Regionala programområden och primärvårdsrådet

Upp

Regionala processteam

De regionala processteamens uppdrag är att:

 • ta fram regionala tillämpningar av kunskapsunderlag och beslutsstöd samt genom gemensamt lärande överföra dessa till det lokala processarbetet
 • hämta in, sammanställa och utvärdera kunskap och erfarenheter från det lokala processarbetet och förmedla dessa till det regionala programområdet
 • rapportera måluppfyllelse och avvikelser till det regionala programområdet

Alla processteam är kopplade till ett programområde eller primärvårdsrådet. Information om processteamen finns under respektive programområdes sida.

Uppdragsbeskrivning regionalt processteam

Upp

Regionala stödfunktioner

Stödfunktionerna har spetskompetenser som de regionala programområdena behöver. Stödet finns även för de regionala processteamen samt det lokala processarbetet.

Stödfunktionerna utgår från Koncernkontoret och är dessa:

 • Uppföljning och analys
 • Medicinsk redaktion
 • Läkemedel/medicinteknik
 • Förbättring och utveckling
 • Forskning och Life Science
 • FVM (Framtidens vårdinformationsmiljö) och digitalisering
 • Ekonomi
 • Kommunikation
 • Patientsäkerhet

Mer information om Regionala stödfunktioner

Upp

Regional samordning

Samordning av kunskapsstyrningen sköts av RESAK (regional samordning av kunskapsstyrning). RESAK utgörs av deltagare med olika kompetens från enhet kvalitetsdriven verksamhetsutveckling på Koncernkontoret.

Kontaktuppgifter RESAK

Upp

Senast uppdaterad: 2023-01-30 13:30