Tipsbank för arrangörs- och publikutveckling

Här har vi samlat vi tipslänkar och vidare läsning om och för arrangörer. Vi har samlat tipsen under breda rubriker nedan, fäll ut blocken och frossa loss.

Om och för ideell kultursektor

Se konferensen Demokratiska utmaningar för den ideella kultursektorn

Välkommen att se en dokumenterad konferens om den ideella kultursektorns förutsättningar i ett krympande demokratiskt utrymme. Samtalen handlar om vilka möjligheter och utmaningar man ställs för i nuläget och vilken betydelse rätten att organisera sig har för samhället. Och om vilken roll den offentliga kultursektorn kan och bör ha i den utvecklingen.

Forum för samtal om ideell kultursektor

Den här samtalsserien är en digital plattform för samtal och ökad kunskap om den ideella kultursektorn. Här lyfter vi det ideella engagemangets betydelse - hur de ideella insatserna skapar värde för en plats, ort kommun och region. Vi belyser också olika sätt på vilka den ideella kultursektorn kan stärkas. 

Se filmen Hej Arrangör!

Här är en film till er arrangörer, med tankar och tips om hur ni själva kan tänka när ni vill utveckla era arrangemang och era föreningar. Filmen är åtta minuter lång och innehåller konkreta utmaningar. Använd den gärna i kompetensutvecklingssyfte, se den själv och bli inspirerad eller se den tillsammans i föreningen.

Ett nätverk för dig som arrangerar publika konstutställningar

Arbetar du med publik konstverksamhet i en organisationsform av något slag? Anordnar du/ni utställningar och konsthändelser ute, inne, i skogen, i stan, i konsthall, på museum, i ideella eller offentliga organisationer? Här är ditt nätverk! Målet är att skapa en plattform för diskussioner kring teman, erfarenhetsutbyten och möjligheter att hitta varandra för samverkan.

Se ett filmat samtal om hur man skapar engagemang i digitala arrangemang

I det här samtalet lade vi fokus på den digitala arrangören – vad krävs för att engagera sin publik, modererasamtal och evenemang? Hur kan möten, seminarier eller festivaler göras mer interaktiva och få deltagarna att känna sig med delaktiga? Hur paketerar man ett digitalt arrangemang?

Se tidigare samtal från serien Publiken & Arrangören

Samtalen i serien Publiken & Arrangören rör olika teman inom arrangörskapet. Gäster är sakkunniga personer som generöst delar med sig av sina erfarenheter. Med samtalen hoppas vi inspirera er arrangörer av alla slag genom att resonera kring frågeställningar och val som ni ställs inför i er roll. Här hittar du fyra inspelade samtal från serien.

Filmat samtal: Hur bibehålla ideellt engagemang?

Den ideella kultursektorn är en förutsättning för att ett brett utbud av kulturaktiviteter ska kunna nå invånare i hela kommuner och regioner. I det här samtalet får du möta tre personer som utifrån olika aspekter har verkat, forskat och arbetat med förutsättningar för ideellt engagemang.

Spana in regionens aktuella utlysningar

Här har vi listat aktuella utlysningar från Västra Götalandsregionen inom kulturfältet.

Lista över kulturfestivaler i Västra Götaland

Här har vi samlat alla kulturfestivaler (som vi känner till hittills) i en enda lista. In och spana!

Läs om hur vi stöttar hembygdsturism

Hembygdsturism är samlingsnamnet på vårt arbete med att stötta ideella föreningar och verksamheter inom civilsamhället, för att de ska bli en del av den etablerade besöksnäringen i Västsverige.


För kommuner och tjänstepersoner

Kultursäkringen – verktyg för att säkra kulturen

Kultursäkringen är ett självhjälpspaket för dig som ansvarar för kulturen i kommunen men även för andra som behöver stöd i att prata om kultur, till exempel i dialog med företrädare för andra verksamheter. Botanisera bland användbara argument, inspirerande samtal, konkreta tips och mycket mer.

Få koll på styrdokument för kultur och tillgänglighet

Tillgänglighet är en grundläggande förutsättning för delaktighet i ett samhälle som är till för alla, oavsett funktionsförmåga. Här har vi samlat länkar till viktiga styrdokument och till myndigheter som arbetar med tillgänglighet utifrån ett rättighetsperspektiv.

Se filmen Superhjältar - en kort film om arrangörer

Den här filmen är till för dig som är tjänsteperson eller kulturpolitiker i en kommun. Här får du mer information om kulturarrangörer och arrangörers värde. Kultur bidrar till att göra de offentliga rummen tryggare och mer spännande och kan vara en sammanhållande kraft för hela samhället.

Ta hjälp av Handbok för programarbete

Denna handbok har vi tagit fram för programläggning på bibliotek, men den går precis lika bra att använda även på andra arenor, varhelst man ska ta fram ett kulturprogram. Det är en handledning med tips, idéer och inspiration för dig som arrangerar program.

Se ett inspelat seminarium om kulturdriven platsutveckling

Välkommen att se ett kulturpolitiskt seminarium som genomfördes på Folk och Kultur 2022 tillsammans med tre av de kommuner i Västra Götaland som har starka kulturkluster.

Ta stöd i tillgänglighetsarbetet

Ibland kan arbetet med ökad tillgänglighet kännas svårt och frågorna kan vara många. Men det behöver inte vara svårt, stort eller dyrt. Små förändringar i verksamheten, miljön eller i bemötandet kan göra stor skillnad för besökare och kulturutövare med fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning.

Boka föreläsningar och workshops om arrangörs- och publikutveckling

Välkommen att boka oss, för att ta reda på hur ni kan utveckla era verksamheter utifrån publikutveckling och arrangörsutveckling! Såväl kommunala kulturförvaltningar som olika typer av konst- och kulturorganisationer berörs ju av frågor inom dessa fält. Vi erbjuder olika kostnadsfria föreläsningspaket om publikutveckling och kulturarrangörens betydelse.

Konkreta verktyg för tillgänglighetsarbete

Ibland är det svårt att veta var och hur man ska börja. Här hittar du texter, konkreta verktyg, inspiration och goda exempel kring arbete med tillgänglighet och kultur.

Ta fram planer och strategier

På den här sidan hittar du stöd och konkreta metoder när du ska ta fram kommunala planer och strategier.

Dra lärdom av andras Arrangörslyft!

Arrangörslyftet innebär en genomlysning av arrangörsläget i en kommun. Från varje Arrangörslyft vi gjort har det tagits fram en rapport med insikter och förslag efter genomlysningen i en kommun. I rapporterna finns många lärdomar och idéer som går att applicera på andra kommuner, så välkommen att läsa och inspireras!


Barns och ungas arrangörskap

Se ett filmat samtal om utbildning som metod för ungas delaktighet

Vi är många verksamheter som eftersträvar ungas delaktighet. Är utbildningar en bra metod? I den här filmen träffar du tre gäster som har fleråriga erfarenheter av att skapa och driva utbildningar för unga.

Hitta barnkultur i Kulturkatalogen Väst

Kulturkatalogen Väst är en katalog med ett brett utbud av professionell scenkonst, workshops, kulturpedagogiska projekt, skolbiofilmer och besöksmål. Massor att välja på för dig som är kultursamordnare, pedagog, fritidsledare, föreningsaktiv eller annan kulturarrangör. Katalogen är helt nyligen uppdaterad med ny layout, lättare sökvägar och tydligare information men samma fantastiska utbud som tidigare!

Gå med i nätverket UDGA! (Ung Delaktighet Genom Arrangörskap)

Välkommen att gå med i detta nätverk, som är för dig som på ett eller annat sätt arbetar med unga, inom offentlig sektor eller ideell kultursektor. Med workshops, kurser och erfarenhetsdelning vill vi skapa intresse och möjliggöra för fler att jobba med ungt arrangörskap. Ambitionen är att man som vuxen ska bli bättre på att bemöta och ta tillvara på ungas engagemang - och på så sätt stärka ungas möjligheter att ta plats och utveckla kulturlivet.

Sök regionalt arrangörsstöd

Alla kommuner i Västra Götaland kan söka det regionala arrangörsstödet för barn och unga. Varje kommun har en reserverad summa baserad på hur många barn och unga som bor i kommunen.

Läs Kultur för alla barn

Här kan du ta lärdom av tidigare tillgänglighetsarbete som genomförts på Barnens kulturkalas! I denna rapport finns bland annat intervjuer, tips och handlingsplaner för att se hur du och din organisation själva kan gå vidare med ert tillgänglighetsarbete.

Beställ miniboken Leas festival

Vill du inspirera ungdomar till att bli arrangörer? Beställ boken Leas festival! En sannsaga om längtan efter att det ska hända något kul där du bor, och att faktiskt kunna fixa det själv!


För publikutveckling

Se en föreläsning med Nina Simon

Ta del av en föreläsning med den bästsäljande författaren Nina Simon om hur vi kan göra våra kulturinstitutioner mer relevanta för fler. Nina Simon är föreläsare och författare till bland annat bästsäljaren "The Art of Relevance".

Spana in föreläsningsserien Publiken i fokus

Våra webbinarier är en branschöverskridande kunskapsarena för publikutveckling, för svenska konst- och kulturorganisationer. Vi arrangerar tre till fyra digitala träffar per år. Webbinarierna är till för dig som arbetar med publikutveckling på olika sätt - institutionschefer, kommunikationschefer, marknadsförare, producenter och programläggare.

Ett nätverk för dig som arrangerar publika konstutställningar

Arbetar du med publik konstverksamhet i en organisationsform av något slag? Anordnar du/ni utställningar och konsthändelser ute, inne, i skogen, i stan, i konsthall, på museum, i ideella eller offentliga organisationer? Här är ditt nätverk! Målet är att skapa en plattform för diskussioner kring teman, erfarenhetsutbyten och möjligheter att hitta varandra för samverkan.

PUBLIK - en antologi om publikutveckling

Vad betyder det att arbeta med publikutveckling och vem utvecklar i slutändan vem? I denna antologi har tretton skribenter, både nationella och internationella, delat med sig av sina funderingar, erfarenheter, kunskaper och synpunkter på det omstridda begreppet publikutveckling.

Se en föreläsning med John H. Falk

Ta del av en föreläsning med John H. Falk, grundare av Institute for Learning Innovation och Emeritus Sea Grant Professor of Free-Choice Learning vid Oregon State University. Han är ledande expert på lärande styrt av en persons behov och intressen.

Använd dig av Guide i publikutveckling!

Guide i publikutveckling är ett praktiskt webbaserat planeringsverktyg. Guiden är uppbyggd som en färdplan så du kan planera din egen rutt. Du kan stanna var du vill längs vägen och ta reda på mer genom att klicka dig vidare till arbetsblad, praktiska råd, framgångsfaktorer, fallstudier, perspektiv och intervjuer. Vår förhoppning är att den här guiden ska vara ett handfast stöd.

Boka föreläsningar och workshops om arrangörs- och publikutveckling

Välkommen att boka oss, för att ta reda på hur ni kan utveckla era verksamheter utifrån publikutveckling och arrangörsutveckling! Såväl kommunala kulturförvaltningar som olika typer av konst- och kulturorganisationer berörs ju av frågor inom dessa fält. Vi erbjuder olika kostnadsfria föreläsningspaket om publikutveckling och kulturarrangörens betydelse.

Ta hjälp av Handbok för programarbete

Denna handbok har vi tagit fram för programläggning på bibliotek, men den går precis lika bra att använda även på andra arenor, varhelst man ska ta fram ett kulturprogram. Det är en handledning med tips, idéer och inspiration för dig som arrangerar program.

Konkreta verktyg för tillgänglighetsarbete

Ibland är det svårt att veta var och hur man ska börja. Här hittar du texter, konkreta verktyg, inspiration och goda exempel kring arbete med tillgänglighet och kultur.


Läs mer om hur förvaltningen jobbar med arrangörs- och publikutveckling

Vår utgångspunkt är att arrangörerna är helt avgörande för att konsten ska nå till publiken, just därför är det viktigt att arrangörerna kan verka och utvecklas i vår region. Vi har som uppdrag att stödja och stimulera arrangörer, att underlätta och utveckla förutsättningar för alla kulturarrangörer i Västra Götaland. Det gör vi bland annat genom rådgivning, kurser, handledning, utvecklingsprojekt och nätverksbyggande.